Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenymi trong 08:48:49 PM Ngày 26 Tháng Một, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22432Tiêu đề: bài toán về công suất ,tìm tần số góc
Gửi bởi: nguyenymi trong 08:48:49 PM Ngày 26 Tháng Một, 2015
cho mạch RLC mắc nối tiếp. R=50[tex]\Omega[/tex] ;cuộn dây thuần cảm L = 318mH; tụ có C = 31,8[tex]\mu[/tex]F . điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u= U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos[tex]\omega[/tex]t. biết [tex]\omega[/tex]>100[tex]\Pi[/tex](rad/s), tần số [tex]\omega[/tex] để công suất trên đoạn mạch bằng nửa công suất cực đại là
A.125[tex]\Pi[/tex]
B.128[tex]\Pi[/tex]
C.178[tex]\Pi[/tex]
D.200[tex]\Pi[/tex]

MỌI NGƯỜI GIÚP EM BÀI NÀY


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về công suất ,tìm tần số góc
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:26:15 AM Ngày 27 Tháng Một, 2015
Xem hướng dẫn đính kèm