Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: congvinh667 trong 06:11:10 PM Ngày 23 Tháng Một, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22421Tiêu đề: Con lắc lò xo chịu tác dụng của lực điện trường
Gửi bởi: congvinh667 trong 06:11:10 PM Ngày 23 Tháng Một, 2015
Một con lắc lò xo gồm lo xo có độ cứng k=20N/m và vật nặng có khối lượng m=200g mang điện tích q=[tex]4.10^{-5}[/tex]
. Khi vật đang ở vị trí cân bằng người ta thiết lập một điện trường đều, vectơ cường độ điện trường hướng theo trục của lò xo và E=[tex]5.10^{5}[/tex] V/m trong 0,005 s. Coi trong khoảng thời gian đó vật chưa kịp dịch chuyển. Tìm biên độ vật của sau đó.

A. 10 cm
B. 5 cm
C. 4 cm
D. 8 cm


Hic, bài này làm thế nào vậy ạ!!!
Bình thường mình làm toán dạng con lắc lò xo chịu t/d ngoại lực thì nếu thời gian tác dụng lực rất bé thì xem như vật dịch chuyển một đoạn F/k và đây cũng là biên độ của vật sau khi tác dụng lực!!! Còn bài này thì người ta nói vật không dịch chuyển trong khoảng t.gian này thì làm thế nào vậy??


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo chịu tác dụng của lực điện trường
Gửi bởi: Trần Anh Tuấn trong 06:29:57 PM Ngày 23 Tháng Một, 2015
Một con lắc lò xo gồm lo xo có độ cứng k=20N/m và vật nặng có khối lượng m=200g mang điện tích q=[tex]4.10^{-5}[/tex]
. Khi vật đang ở vị trí cân bằng người ta thiết lập một điện trường đều, vectơ cường độ điện trường hướng theo trục của lò xo và E=[tex]5.10^{5}[/tex] V/m trong 0,005 s. Coi trong khoảng thời gian đó vật chưa kịp dịch chuyển. Tìm biên độ vật của sau đó.

A. 10 cm
B. 5 cm
C. 4 cm
D. 8 cm


Hic, bài này làm thế nào vậy ạ!!!
Bình thường mình làm toán dạng con lắc lò xo chịu t/d ngoại lực thì nếu thời gian tác dụng lực rất bé thì xem như vật dịch chuyển một đoạn F/k và đây cũng là biên độ của vật sau khi tác dụng lực!!! Còn bài này thì người ta nói vật không dịch chuyển trong khoảng t.gian này thì làm thế nào vậy??
Theo mình , mình giải như sau
Do vật chưa kịp dịch chuyển nên lực tác động lên vật lúc này chỉ có lực điện trường là một giá trị không đổi [tex][tex]F=qE[/tex] , nó gây ra cho vật một gia tốc không đổi [tex]a=\frac{F}{m}[/tex] nên vật sẽ chuyển động thẳng biến đổi đều trong khoảng thời gian tác dụng lực
Vì thế khi trước khi ngừng tác dụng lực vận tốc vận đạt được sau 0,005s sẽ là [tex]v=at[/tex]
Và sau khi ngừng tác dụng , vận tốc của vật là v vừa tìm được ở trên tại chính VTCB của vật (do vật không dịch chuyển)
Và lại bằng [tex]v=\omega A[/tex] . Từ đó bạn tìm được A nhé
[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo chịu tác dụng của lực điện trường
Gửi bởi: congvinh667 trong 06:53:42 PM Ngày 23 Tháng Một, 2015
Một con lắc lò xo gồm lo xo có độ cứng k=20N/m và vật nặng có khối lượng m=200g mang điện tích q=[tex]4.10^{-5}[/tex]
. Khi vật đang ở vị trí cân bằng người ta thiết lập một điện trường đều, vectơ cường độ điện trường hướng theo trục của lò xo và E=[tex]5.10^{5}[/tex] V/m trong 0,005 s. Coi trong khoảng thời gian đó vật chưa kịp dịch chuyển. Tìm biên độ vật của sau đó.

A. 10 cm
B. 5 cm
C. 4 cm
D. 8 cm


Hic, bài này làm thế nào vậy ạ!!!
Bình thường mình làm toán dạng con lắc lò xo chịu t/d ngoại lực thì nếu thời gian tác dụng lực rất bé thì xem như vật dịch chuyển một đoạn F/k và đây cũng là biên độ của vật sau khi tác dụng lực!!! Còn bài này thì người ta nói vật không dịch chuyển trong khoảng t.gian này thì làm thế nào vậy??
Theo mình , mình giải như sau
Do vật chưa kịp dịch chuyển nên lực tác động lên vật lúc này chỉ có lực điện trường là một giá trị không đổi [tex][tex]F=qE[/tex] , nó gây ra cho vật một gia tốc không đổi [tex]a=\frac{F}{m}[/tex] nên vật sẽ chuyển động thẳng biến đổi đều trong khoảng thời gian tác dụng lực
Vì thế khi trước khi ngừng tác dụng lực vận tốc vận đạt được sau 0,005s sẽ là [tex]v=at[/tex]
Và sau khi ngừng tác dụng , vận tốc của vật là v vừa tìm được ở trên tại chính VTCB của vật (do vật không dịch chuyển)
Và lại bằng [tex]v=\omega A[/tex] . Từ đó bạn tìm được A nhé
[/tex]

À đã hiểu thì ra nếu chưa kịp dịch chuyển có nghĩa là vật chỉ chịu tác dụng của ngoại lực từ đó tìm được vận tốc của vật ở VTCB