Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenymi trong 01:45:44 PM Ngày 15 Tháng Một, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22395Tiêu đề: bài tập tìm số điểm dao động
Gửi bởi: nguyenymi trong 01:45:44 PM Ngày 15 Tháng Một, 2015
Ba điểm A,B,C trên mặt nước là 3 đỉnh của một tam giác đều có cạnh 16cm trong đó A và B là hai nguồn phát sóng có phương trình u1=u2=2cos(20[tex]\Pi[/tex]t)(cm), sóng truyền trên mặt nước không suy giảm và có vận tốc 20cm/s; M là trung điểm của AB .Số điểm dao động cùng pha với điểm C trên đoạn MC là
A.5
B.3
C.4
D.2


Tiêu đề: Trả lời: bài tập tìm số điểm dao động
Gửi bởi: 1412 trong 09:37:17 PM Ngày 15 Tháng Một, 2015
Ba điểm A,B,C trên mặt nước là 3 đỉnh của một tam giác đều có cạnh 16cm trong đó A và B là hai nguồn phát sóng có phương trình u1=u2=2cos(20[tex]\Pi[/tex]t)(cm), sóng truyền trên mặt nước không suy giảm và có vận tốc 20cm/s; M là trung điểm của AB .Số điểm dao động cùng pha với điểm C trên đoạn MC là
A.5
B.3
C.4
D.2
Ta có:
[tex]\omega =20\pi=>f=10=>\lambda =\frac{v}{f}=\frac{0,2}{10}=0,02(m)=2cm[/tex]
Có CM là chiều cao của tam giác đều cạnh 16 cm nên: [tex]MC=\frac{16\sqrt{3}}{2}=8\sqrt{3}(cm)[/tex]
=> [tex]\frac{MC}{\lambda }=\frac{8\sqrt{3}}{2}\simeq 6,9[/tex]
=> Số điểm dao động cùng pha với C, kể cả C là 6 điểm
=> Số điểm dao động theo đề cần tìm (không tính C) là 5 điểm
Nếu em làm sai mong mọi người sửa giúp em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập tìm số điểm dao động
Gửi bởi: nguyenymi trong 09:59:53 PM Ngày 16 Tháng Một, 2015
Mọi người ơi nếu như bài này tìm số điểm dao động ngược pha thì cách làm sẽ như thế nào ạ ?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập tìm số điểm dao động
Gửi bởi: 1412 trong 06:34:16 PM Ngày 17 Tháng Một, 2015
Mọi người ơi nếu như bài này tìm số điểm dao động ngược pha thì cách làm sẽ như thế nào ạ ?
Nếu kết quả [tex]\frac{MC}{\lambda}=6,9>6,5=[/tex] thì sẽ có 6 điểm ngược pha với C
Nếu kết quả [tex]\frac{MC}{\lambda}=6,....<6,5[/tex] thì sẽ có 5 điểm ngược pha với C
Nếu ra số x,... lớn hơn số bán nguyên x,5 thì có x điểm ngược pha với C còn x,... nhỏ hơn x,5 thì có x-1 điểm
Đây là suy nghĩ của em mong thầy cô và mọi người cho ý kiến giúp em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập tìm số điểm dao động
Gửi bởi: SầuRiêng trong 09:55:34 PM Ngày 17 Tháng Một, 2015
Ba điểm A,B,C trên mặt nước là 3 đỉnh của một tam giác đều có cạnh 16cm trong đó A và B là hai nguồn phát sóng có phương trình u1=u2=2cos(20[tex]\Pi[/tex]t)(cm), sóng truyền trên mặt nước không suy giảm và có vận tốc 20cm/s; M là trung điểm của AB .Số điểm dao động cùng pha với điểm C trên đoạn MC là
A.5
B.3
C.4
D.2
Độ lệch pha giữa 2 điểm nằm trên trung trực của AB là: [tex]\Delta \varphi =\frac{2\pi }{\lambda } (d_{1}-d_{2})[/tex]
 (Với d1 và d2 là khoảng cách của mỗi điểm đến một nguồn)
=> 2 điểm dao động cùng pha khi: [tex]d_{1}-d_{2}=k\lambda[/tex]
=> Trên đoạn MC: [tex]0\leq k\lambda \leq AC-AM[/tex] <=>  [tex]0\leq k \leq 4[/tex]
=> Có 5 điẻm nếu tính C và có 4 điểm nếu không tính C.

 :) Tương tự, nếu tìm điểm trên CM dao động ngược pha với C thì : [tex]d_{1}-d_{2}=(2k+1)\lambda/2[/tex]