Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenymi trong 01:34:55 PM Ngày 15 Tháng Một, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22394Tiêu đề: bài tập sóng dừng, tìm biên độ của phần tử tại một điểm
Gửi bởi: nguyenymi trong 01:34:55 PM Ngày 15 Tháng Một, 2015
Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên đây, A là một điểm nút,B là một điểm nút gần A nhất, M là trung điểm của AB,phân tử tại M dao động với biên độ 6mm, với AB=15cm. H là một điểm trên dây cách M một đoạn 5cm. Biên độ của phần tử tại H là
A.3mm
B.3[tex]\sqrt{2}[/tex]mm
C.2[tex]\sqrt{3}[/tex]mm
D.0
Mọi người giúp mình bài này nha, cảm ơn trướcTiêu đề: Trả lời: bài tập sóng dừng, tìm biên độ của phần tử tại một điểm
Gửi bởi: 1412 trong 10:00:23 PM Ngày 15 Tháng Một, 2015
Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên đây, A là một điểm nút,B là một điểm nút gần A nhất, M là trung điểm của AB,phân tử tại M dao động với biên độ 6mm, với AB=15cm. H là một điểm trên dây cách M một đoạn 5cm. Biên độ của phần tử tại H là
A.3mm
B.3[tex]\sqrt{2}[/tex]mm
C.2[tex]\sqrt{3}[/tex]mm
D.0
Xét theo chiều sóng tới, ta có: A=6mm tại M dao động cực đại,
Giả sử H gần A hơn (do 2 điểm H đối xứng qua M nên giá trị tính theo 2 cách giả sử đều như nhau)
[tex]HM=\frac{1}{3}AB[/tex] mà [tex]AB=\frac{\lambda }{2}[/tex] (khoảng cách giữa 2 điểm nút gần nhau nhất)
=> [tex]AH=AM-MH=\frac{1}{2}.\frac{\lambda }{2}-\frac{1}{3}.\frac{\lambda }{2}=\frac{1\lambda }{12}[/tex] => Từ A đến H đi hết 1/12 chu kì => Vẽ đường tròn lượng giác ta có góc quay ứng với góc 30o => Tại H sóng có biên độ trùng với li độ trên đường tròn lượng giác [tex]a=x=\frac{A \sqrt{3}}{2}=\frac{6 \sqrt{3}}{2}=3\sqrt{3} (mm)[/tex]
Nếu em làm sai mong mọi người sửa lại giúp em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng dừng, tìm biên độ của phần tử tại một điểm
Gửi bởi: nguyenymi trong 12:36:17 PM Ngày 16 Tháng Một, 2015
cảm ơn bạn 1412 nhưng cách giải của bạn mình ít hiểu quá.Có bạn nào có hướng giải khác không?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng dừng, tìm biên độ của phần tử tại một điểm
Gửi bởi: Trần Văn Hậu trong 03:38:22 PM Ngày 16 Tháng Một, 2015
Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên đây, A là một điểm nút,B là một điểm nút gần A nhất, M là trung điểm của AB,phân tử tại M dao động với biên độ 6mm, với AB=15cm. H là một điểm trên dây cách M một đoạn 5cm. Biên độ của phần tử tại H là
A.3mm
B.3[tex]\sqrt{2}[/tex]mm
C.2[tex]\sqrt{3}[/tex]mm
D.0
Mọi người giúp mình bài này nha, cảm ơn trước


Cách khác cho em
M là trung điểm của 2 nút liên tiếp nên M là bụng (Abụng = 2a = 6 cm)
Dễ dàng tính được: [tex]\lambda = 30 cm[/tex]
H cách M 1 đoạn d = HM = 5 cm
Áp dụng công thức tổng quát:
Biên độ tại điểm H cách bụng một khoảng d: [tex]A_{H} = 2a\left|cos(\frac{2\pi d}{\lambda }) \right|[/tex]
E tính tiếp nhé!Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng dừng, tìm biên độ của phần tử tại một điểm
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 03:41:27 PM Ngày 16 Tháng Một, 2015
Gọi a là biên độ dao động của bụng, biên độ dao động của điểm M cách bụng một khoảng x được tính bởi:
[tex]\inline a_{M}=a.|cos(\frac{2\pi.x}{\lambda})|[/tex]