Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenymi trong 10:16:31 PM Ngày 14 Tháng Một, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22391Tiêu đề: Bài tập dòng điện xoay chiều khi thay đổi điện dung
Gửi bởi: nguyenymi trong 10:16:31 PM Ngày 14 Tháng Một, 2015
Một cuộn dây có độ tự cảm là [tex]\frac{1}{4Pi}[/tex]H mắc nối tiếp với tụ C1=[tex]\frac{10^{3}}{3Pi }[/tex]F rồi mắc vào một điện áp xoay chiều tần số 50Hz. khi thay đổi tụ C1 bằng một tụ C2 thì thấy cường độ dòng điện qua mạch không thay đổi. Điện dung của tụ C2 bằng
A.[tex]\frac{10^{-3}}{4Pi }[/tex]F
B.[tex]\frac{10^{-4}}{2Pi }[/tex]F
C.[tex]\frac{10^{-3}}{2Pi }[/tex]F
D.[tex]\frac{2.10^{-3}}{3Pi }[/tex]F


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều khi thay đổi điện dung
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 10:54:34 PM Ngày 14 Tháng Một, 2015
Hình như [tex]C_{1}=\frac{10^{-3}}{3\pi } (F)[/tex] chứ ko phải [tex]C_{1}=\frac{10^{3}}{3\pi } (F)[/tex] bạn nhé

Có [tex]\omega =100\pi (rad), Z_{L}=25(\Omega ), Z_{C_{1}}=30(\Omega )[/tex]

     [tex]I_{1}=\frac{U}{|Z_{L}-Z_{C_{1}}|}, I_{2}=\frac{U}{|Z_{L}-Z_{C_{2}}|}[/tex]

[tex]I_{1}=I_{2}\Leftrightarrow |Z_{L}-Z_{C_{1}}|=|Z_{L}-Z_{C_{2}}|[/tex]

               [tex]\Rightarrow Z_{L}-Z_{C_{1}}=Z_{C_{2}}-Z_{L}[/tex]

               [tex]\Rightarrow Z_{C_{2}}=2Z_{L}-Z_{C_{1}}=20(\Omega )[/tex]

               [tex]\Rightarrow C_{2}=\frac{1}{\omega .Z_{C_{2}}}=\frac{10^{-3}}{2\pi }(F)[/tex]