Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: Văn Hợp trong 07:31:29 AM Ngày 11 Tháng Một, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22385Tiêu đề: HÌNH HỌC 10
Gửi bởi: Văn Hợp trong 07:31:29 AM Ngày 11 Tháng Một, 2015
Viết Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua M(-2;1) và cắt Ox, Oy lần lượt là A(a;0), B(0;b) sao cho a+b =3


Tiêu đề: Trả lời: HÌNH HỌC 10
Gửi bởi: 1412 trong 09:46:51 AM Ngày 11 Tháng Một, 2015
Viết Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua M(-2;1) và cắt Ox, Oy lần lượt là A(a;0), B(0;b) sao cho a+b =3
Mình xin giải bài này như sau:
Ta có phương trình đường thẳng theo đoạn chắn:
[tex]\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1 \Leftrightarrow \frac{x}{a}+\frac{y}{3-a}=1[/tex] (d)
mà (d) đi qua M(-2;1) nên ta có: [tex]\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1 \Leftrightarrow \frac{-2}{a}+\frac{1}{3-a}=1\Leftrightarrow -2.(3-a)+a=a(3-a)\Leftrightarrow -6+2a+a=3a-a^{2}\Leftrightarrow a^{2}-6=0\Leftrightarrow a=\pm \sqrt{6}[/tex]
=> Có 2 PTTQ thỏa đề, bạn thay a vào phương trình theo đoạn chắn rồi quy đồng lên là ra kết quả.
Nếu em làm sai mong mọi người sửa lại giúp em với ạ  ^-^