Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: ducatiscrambler trong 07:25:45 PM Ngày 09 Tháng Một, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22375Tiêu đề: bài hidrocacbon cần giúp
Gửi bởi: ducatiscrambler trong 07:25:45 PM Ngày 09 Tháng Một, 2015
cho các chất benzen, nitro benzen, toluen, phenol. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần khả năng phản ứng thế trên vòng benzen

Xin cảm ơn mọi người


Tiêu đề: Trả lời: bài hidrocacbon cần giúp
Gửi bởi: 1412 trong 10:12:33 PM Ngày 15 Tháng Một, 2015
cho các chất benzen, nitro benzen, toluen, phenol. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần khả năng phản ứng thế trên vòng benzen
Xin cảm ơn mọi người
Tùy thuộc vào nhóm thế gắn vào vòng benzen mà trong vòng dễ thế hơn hoặc khó thế hơn:
  Các nhóm đẩy e như ankyl, -OH, -NH2, -OCH3,... thì làm mật độ e trong vòng tăng lên => vòng dễ thế hơn benzen
       (trong các nhóm thế này thì ankyl đẩy e mạnh nhất)
  Các nhóm hút e như -NO2, -COOH, -HSO3,... thì làm mật độ e trong vòng giảm => vòng khó thế hơn benzen
 Từ đó ta có thể sắp xếp nitrobenzen < benzen < phenol < toluen