Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kientri88 trong 10:34:34 PM Ngày 05 Tháng Một, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22365Tiêu đề: 1 câu DĐ điều hòa khó
Gửi bởi: kientri88 trong 10:34:34 PM Ngày 05 Tháng Một, 2015
một vật dđđh có phương trình x = 2cos(2[tex]\pi[/tex]t+[tex]\pi[/tex]/2) (cm). Li độ sau khi nó đi được đoạn đường 1,15 m là bao nhiêu ?

Xin giúp dùm, em cám ơn .


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu DĐ điều hòa khó
Gửi bởi: Trần Văn Hậu trong 08:11:14 AM Ngày 06 Tháng Một, 2015
một vật dđđh có phương trình x = 2cos(2[tex]\pi[/tex]t+[tex]\pi[/tex]/2) (cm). Li độ sau khi nó đi được đoạn đường 1,15 m là bao nhiêu ?

Xin giúp dùm, em cám ơn .

Từ phương trình ta nhận thấy vật xuất phát từ vị trí cân bằng theo chiều âm (x = 0, v <0)
Xét quãng đường đi được trong n chu kì (tức n.T): S = n.4A
Suy ra số chu kì n = 14,375.T = 14T + 0,25T + 0,125T = 14T + T/4 +T/8
Sau 14T vật trở về trạng thái cũ, sau T/4 kế tiếp vật đến biên âm, sau T/8 tiếp nữa vật về vị trí [tex]-\sqrt{2}[/tex] cm (theo chiều dương)
Vậy khi quãng đường đi được 1,15 m thì li độ x = [tex]-\sqrt{2}[/tex] cm