Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 10:43:21 PM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22348Tiêu đề: tổng hợp dao động cần giúp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:43:21 PM Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2014
 Một chất điểm tham gia đồng thời N dao động cùng phương, cùng tần số. Phương trình của các dao động thành phần lần lượt là: x1 = Acoswt;
x2 = Acos(wt +phi );    x3 = Acos(wt + 2phi); x4 = Acos(wt + 3phi)....; xN = Acos[wt + (N – 1)phi]
.Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi

Thầy cô xem giúp ạ


Tiêu đề: Trả lời: tổng hợp dao động cần giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:19:52 PM Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2014
Một chất điểm tham gia đồng thời N dao động cùng phương, cùng tần số. Phương trình của các dao động thành phần lần lượt là: x1 = Acoswt;
x2 = Acos(wt +phi );    x3 = Acos(wt + 2phi); x4 = Acos(wt + 3phi)....; xN = Acos[wt + (N – 1)phi]
.Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi

Thầy cô xem giúp ạ


phân tích các vecto dao động theo hai trục OX và OY
x = Acosphi + Acos(2phi)+...+A.cos((N-1)phi)
y=Asinphi+Asin2phi+...+Asin((N-1)phi)

bien do tong hop = can(x^2+y^2)
tan(pha ban đầu) = y/x


Tiêu đề: Trả lời: tổng hợp dao động cần giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:39:59 AM Ngày 01 Tháng Một, 2015
Hướng dẫn em cách làm trong file đính kèm