Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vh2003 trong 11:12:45 PM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22336Tiêu đề: Số lần thay pin để duy trì mạch LC tắt dần?
Gửi bởi: vh2003 trong 11:12:45 PM Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2014
Một mạch dao động có L=1,6.10^-4 H, R=0,12 ôm, C= 8nF. để duy trì một hiệu điện thế cực đại Uo= 5V trên tụ thì cầ cung ccấp năng lương cho mạch bởi một viên pin có năng lượng 100J với hiệu suất 75%. Trong một năm kể cả viên pin đầu tiên ta phải thay pin:
A. 32 lần     B. 31 lần     C. 23 lần     D.24 lần


Tiêu đề: Trả lời: Số lần thay pin để duy trì mạch LC tắt dần?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:42:33 AM Ngày 27 Tháng Mười Hai, 2014
Một mạch dao động có L=1,6.10^-4 H, R=0,12 ôm, C= 8nF. để duy trì một hiệu điện thế cực đại Uo= 5V trên tụ thì cầ cung ccấp năng lương cho mạch bởi một viên pin có năng lượng 100J với hiệu suất 75%. Trong một năm kể cả viên pin đầu tiên ta phải thay pin:
A. 32 lần     B. 31 lần     C. 23 lần     D.24 lần

Thoi gian thay 1 pin
Năng lượng pin tiêu hao dùng để bù do mất mát năng lượng do nhiệt, do hiệu suất 75% nên chỉ có 75J được dùng để bù NL nhiệt
Mà công thức nhiệt tỏa ra trong TG t là Q = (R/2).(Uobinhphuong)C/L.t = 75
Thời gian hết một cục pin là t = 10^6(s)
Số cục pin dùng trong 1 năm
N = (365*24*60*60)/10^6 = 31,536 (cục)


Tiêu đề: Trả lời: Số lần thay pin để duy trì mạch LC tắt dần?
Gửi bởi: xchauchaux trong 12:22:50 PM Ngày 20 Tháng Một, 2015
thầy giải chi tiết và giải thích hơn được ko ạ %-)