Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: leviethoang29 trong 06:56:33 PM Ngày 18 Tháng Mười Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22301Tiêu đề: bài tập cơ học, chuyển đông lí 8
Gửi bởi: leviethoang29 trong 06:56:33 PM Ngày 18 Tháng Mười Hai, 2014
 Có 6 người muốn đi từ A đến B cách nhau 10 km. biết 6 người chỉ có một chiếc xe đạp chỉ đèo được hai người kể cả người lái. Vận tốc xe đạp là 20km/h , vận tốc đi bộ là 5km/h. tính thời gian ít nhất để cả 6 người cùng đến được B?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập cơ học, chuyển đông lí 8
Gửi bởi: Trần Văn Hậu trong 05:51:31 AM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2014
Có 6 người muốn đi từ A đến B cách nhau 10 km. biết 6 người chỉ có một chiếc xe đạp chỉ đèo được hai người kể cả người lái. Vận tốc xe đạp là 20km/h , vận tốc đi bộ là 5km/h. tính thời gian ít nhất để cả 6 người cùng đến được B?

Để đến B cùng lúc thì tổng thời gian đi bộ của 5 người phải như nhau và thời gian ngồi xe của 5 người cũng phải như nhau (mỗi người 1 lần). Trừ người thứ nhất phải ngồi xe để đưa và rước 5 người còn lại.
Chọn chiều dương là chiều chuyển động thì
Phương trình chuyển động của người 1 là: x1 = 20t1 - 20t2 + 20t3 - 20t4 + 20t5-20t6+20t7-20t8 + 20t9
t1: thời gian chở người 2
t2: thời gian quay lại đón người 3
t3: thời gian chở người 3
t4: thời gian quay lại đón người 4
.....
Có t1 = t3=t5=t7=t9
t2=t4=t6=t8
Vậy x1 = 100t1 - 80t2 (1)
Xét chuyển động của người 6
x6=5t1+52+....+5t8+20t9
Hay x6 = 40t1+20t2 (2)
Khi đến B cùng lúc thì x1 = x6 = 10 km
Kết hợp (1) và (2) tìm được [tex]t_{1}=\frac{5}{26} h; t_{2}=\frac{3}{26} h[/tex]
Vậy tổng thời gian của mỗi người: t = t1+....+t9 = 5t1+4t2 = [tex]\frac{37}{26}h[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập cơ học, chuyển đông lí 8
Gửi bởi: leviethoang29 trong 02:53:48 PM Ngày 22 Tháng Mười Hai, 2014
cảm ơn thầy nhìu