Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: xchauchaux trong 07:04:17 PM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22295Tiêu đề: Mạch Có 2 biến trở
Gửi bởi: xchauchaux trong 07:04:17 PM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2014
Mong mọi người chỉ giúp câu b . em hiểu là nếu Rx tăng lên thì I nhánh  X và Đèn 2 tăng  dẫn đến cường độ dòng diện nhỏ -- sáng yếu
còn nhánh chỉ có Đèn 1 thì ngày càng sáng mạnh hơn do cường độ dòng điên dồn xuống dưới


Tiêu đề: Trả lời: Mạch Có 2 biến trở
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 06:08:02 AM Ngày 16 Tháng Mười Hai, 2014
Khi tăng Rx thì đtrở mạch ngoài tăng nên dđiện qua mạch chính giảm. Mà UAB = E - (r+Ro)I nên UAB tăng. Do đó dòng qua nhánh dưới tăng. Mà I2 = I - I1 nên I2 giảm. Vậy thôi.