Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: oceangirl trong 07:51:26 AM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22280Tiêu đề: bài tập sóng dừng ko pit giải
Gửi bởi: oceangirl trong 07:51:26 AM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2014
trên dây có sóng dừng,vật cản cố định có 5 bụng sóng.số điểm trên dây dao động với biên độ bằng 3/4 biên độ dao động cuả bụng sóng là??
giúp mình với.......


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng dừng ko pit giải
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 10:23:40 AM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2014
Trong mỗi bó sóng luôn có 2 điểm dđ với biên độ a thoả : 0 < a < A(bụng). Dây có 5 bó => 10 điểm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng dừng ko pit giải
Gửi bởi: oceangirl trong 01:05:00 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2014
minh chưa thông lắm về phần biên độ sống dừng.mong bạn giải thik thêm giùm mjnh.chỗ A=2a


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng dừng ko pit giải
Gửi bởi: cuongthich trong 03:20:43 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2014
minh chưa thông lắm về phần biên độ sống dừng.mong bạn giải thik thêm giùm mjnh.chỗ A=2a

trong sóng dừng ta coi điểm bụng là các cực đại giống như trong giao thoa sóng cơ, nên biên độ của bụng là biên độ cực đại[tex]A_{b}=2a[/tex] với a là biên độ của nguồnTiêu đề: Trả lời: bài tập sóng dừng ko pit giải
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 05:11:36 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2014
Trong trường hợp dây có chiều dài hữu hạn (như trong đa số các thí nghiệm) thì sóng dừng là chồng chất của rất nhiều sóng phản xạ từ hai đầu nên biên độ điểm bụng sẽ lớn hơn biên độ dao động a của nguồn nhiều lần, chứ không phải 2a như nhiều đề đã cho. Trong loại bài này, chỉ nên so sánh biên độ của điểm bụng với biên độ của các điểm khác trên dây. Biên độ bụng chỉ là 2a khi dây có một đầu ở vô cực!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập sóng dừng ko pit giải
Gửi bởi: huongduongqn trong 12:03:45 PM Ngày 13 Tháng Mười Hai, 2014
Trong trường hợp dây có chiều dài hữu hạn (như trong đa số các thí nghiệm) thì sóng dừng là chồng chất của rất nhiều sóng phản xạ từ hai đầu nên biên độ điểm bụng sẽ lớn hơn biên độ dao động a của nguồn nhiều lần, chứ không phải 2a như nhiều đề đã cho. Trong loại bài này, chỉ nên so sánh biên độ của điểm bụng với biên độ của các điểm khác trên dây. Biên độ bụng chỉ là 2a khi dây có một đầu ở vô cực!
Đây là lời giải thích rất chính xác