Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: chien9a11 trong 07:39:30 PM Ngày 10 Tháng Mười Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22275Tiêu đề: bài tập mạch chứa tụ khó
Gửi bởi: chien9a11 trong 07:39:30 PM Ngày 10 Tháng Mười Hai, 2014
E=6V r=0.5 ôm R1=3 ôm R2=2 ôm R3=0.5 ôm C1=C1=0.2×10^-6F
Ban đầu khi k mở và trước khi ráp vào mạch các tụ chưa tích điện
         a. Tính điện tích mỗi tụ khi k mở
          b. Tính điện tích mỗi tụ khi đóng k và số electron chuyển qua k khi k đóng
          c. Thay k bằng tụ C3=0.4×10^-6F. Tính điện tích của tụ C3 xét 2 trường hợp:
             -k được thay thế khi còn đang mở
             -k được thay thế sau khi đóng lại
       ĐS:a.0.3×10^-6C b.1×10^-6C ;0.4×10^-6C ;8.75×10^12C
              c.0.7×10^-6C ; 0


Tiêu đề: Trả lời: bài tập mạch chứa tụ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:03:56 PM Ngày 10 Tháng Mười Hai, 2014
E=6V r=0.5 ôm R1=3 ôm R2=2 ôm R3=0.5 ôm C1=C1=0.2×10^-6F
Ban đầu khi k mở và trước khi ráp vào mạch các tụ chưa tích điện
         a. Tính điện tích mỗi tụ khi k mở
          b. Tính điện tích mỗi tụ khi đóng k và số electron chuyển qua k khi k đóng
          c. Thay k bằng tụ C3=0.4×10^-6F. Tính điện tích của tụ C3 xét 2 trường hợp:
             -k được thay thế khi còn đang mở
             -k được thay thế sau khi đóng lại
       ĐS:a.0.3×10^-6C b.1×10^-6C ;0.4×10^-6C ;8.75×10^12C
              c.0.7×10^-6C ; 0
HD em tự tính
Em tính dòng điện qua các điện trở bằng ĐL ohm
a/ k mở c1ntc2 ==> Q1=Q2=Qb=Cb.U1
b/ k đóng ==> C2 bị áp U2 và C1 bị áp U12 ==> Q1 và Q2
c/ Thay k bằng C3 khi k đang mở.
Giải sử sau khi phân bố lại C1 tích Q1', C2 tích Q2' và C3 là Q3' dấu của bản nối vào M là -Q1' , Q2', Q3'
ĐLBTNL : Q2' + Q3' - Q1' = Q2 - Q1=0
U1' + U3' = U12 ==> C1.Q1' + C3.Q3' = U12
và U1' - U2'=U1 ==> C1.Q1' + C2.Q2' = U1
giải ba PT sẽ ra Q1',Q2',Q3'
d/ Thay C khi đang nối khóa k
làm tương tự nhưng chỉ khác PT Q2'+Q3'-Q1' = Q2-Q1