Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhatminhthuy20067 trong 07:30:52 PM Ngày 09 Tháng Mười Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22266Tiêu đề: Bài sóng cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: nhatminhthuy20067 trong 07:30:52 PM Ngày 09 Tháng Mười Hai, 2014
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động theo phương vuông góc với mặt nước tại hai điểm A và B (AB = 30cn) với phương trình lần lượt là u1= 4cos(40pi.t +pi/3) và u2 = 4cos(40pi.t -pi/6) cm. Bước sóng bằng 2cm. O là trung điểm cua AB, C là điểm nằm trên đường trung trực của AB với OC = 15cm
1. Số điểm trên đoạn AB dao đồng cùng pha với nguồn A là x
2. Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại lệch pha pi/3 so với nguồn B là y
3. Số điểm dao động với biên độ 4 căn 2 cm và cùng pha với nguồn A trên CO là z
thì x + y + z =?


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:36:12 AM Ngày 10 Tháng Mười Hai, 2014
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động theo phương vuông góc với mặt nước tại hai điểm A và B (AB = 30cn) với phương trình lần lượt là u1= 4cos(40pi.t +pi/3) và u2 = 4cos(40pi.t -pi/6) cm. Bước sóng bằng 2cm. O là trung điểm cua AB, C là điểm nằm trên đường trung trực của AB với OC = 15cm
1. Số điểm trên đoạn AB dao đồng cùng pha với nguồn A là x
2. Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại lệch pha pi/3 so với nguồn B là y
3. Số điểm dao động với biên độ 4 căn 2 cm và cùng pha với nguồn A trên CO là z
thì x + y + z =?
(1) số x:
ĐK cực đại d1-d2=(k+1/4).lambda ==> SCĐ trên AB : -30/2 - 1/4 < k < 30/2 - 1/4 ==> k={-15,...14}
Theo T/C sóng dừng thì nguồn 1 có k=-15,25 vẫn thuộc bó cực đại k=-15 ==> số điểm CĐ cùng pha : k=-15,-13,-11,-9,...13 ==> 15CĐ
(2) số y.
xét cực đại k=0 ==> d1-d2=lamda/4=1/2
xét phương trình sóng tại đó: u=2.Acos(pi(d1-d2)/2-pi/4).cos(wt-15pi+pi/12)=2A.cos(wt - 11.pi/12)
CĐ này không lệch pi/3 với nguồn ==> các CĐ khác cũng vậy.
(3) z:
công thức tính biên độ : a=2Acos(pi(d1-d2)/lambda +  pi/4)
xét điểm  A ==> a = Acan(2) ==> điểm này không nhận,
xét điểm B ==> a=0
1 bó có 2 điểm thỏa Acan(2) đối xứng qua CD ==> 30 CĐ có 60 điêm tuy nhiên điểm A không nhận ==> 59 điểm