Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: dlinh123 trong 01:07:32 PM Ngày 09 Tháng Mười Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22263Tiêu đề: Bài tập dòng điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: dlinh123 trong 01:07:32 PM Ngày 09 Tháng Mười Hai, 2014
Đặt điện áp u=[tex]U_{o}cos(100\pi\.t - \frac{\pi}{2})[/tex]
 (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần R=40[tex]\Omega[/tex] và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=[tex]\large \frac{0,4}{\pi}[/tex] (H), mắc nối tiếp. Ở thời điểm t=0,1s dòng điện trong mạch có giá trị i= - 2,75 A. Giá trị của [tex]{U}_{o}[/tex] là:
[tex]A.100\sqrt{2} V [/tex]
[tex]B.220\sqrt{2} V [/tex]
[tex]C.110 V [/tex]
[tex]D.220 V [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dòng điện xoay chiều cần giúp đỡ
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 07:52:01 PM Ngày 09 Tháng Mười Hai, 2014
[tex]Z_{L}=\omega L=40(\Omega )\Rightarrow Z=\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}=40\sqrt{2}(\Omega)[/tex]

[tex]\tan \varphi =\frac{Z_{L}}{R}=1\Rightarrow \varphi_{ui} =\frac{\pi }{4}[/tex]

[tex]u[/tex] sớm pha hơn [tex]i[/tex] [tex]\Rightarrow i=I_{o}\cos (100\pi t -\frac{3\pi }{4})[/tex]

Giờ chỉ cần giải phương trình [tex]I_{o}\cos (100\pi .0,1 -\frac{3\pi }{4})=-2,75[/tex] để tìm [tex]I_{o}\Rightarrow U_{o}[/tex]