Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Kate Spencer trong 04:06:57 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22242Tiêu đề: Một bài dao động điện từ cần giải đáp
Gửi bởi: Kate Spencer trong 04:06:57 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2014
Cho mạch dao động như hình vẽ;
[tex]C_{1}[/tex] và [tex]C_{2}[/tex] là các điện dung của hai tụ điện, L là độ tự cảm của một cuộn cảm thuần. Biết [tex]C_{1} = 4\mu F[/tex], [tex]C_{2} = 8\mu F[/tex]L=0,4mH. Điện trở khóa K và các dây nối không đáng kể. Ban đầu khóa K đóng, trong mạch có dao động điện từ với điện tích cực đại trên tụ [tex]C_{1}[/tex] là [tex]q_{0}=1,2.10^{-5}[/tex].  Tại thời điểm điện áp giữa hai bản tụ [tex]C_{1}[/tex] đạt cực đại người ta mở khóa K. Xác định độ lớn cường độ lớn cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm điện áp giữa hai bản tụ[tex]C_{1}[/tex] bằng không.
A. [tex]\sqrt{2} A[/tex]
B. [tex]0,15\sqrt{3} A[/tex]
C. [tex]0,15\sqrt{2} A[/tex]
D. [tex]0,3\sqrt{2} A[/tex]

Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ. Cảm ơn mọi người!