Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: diemannschaft99 trong 07:56:53 PM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22233Tiêu đề: Một bài chứng minh dao động điều hòa
Gửi bởi: diemannschaft99 trong 07:56:53 PM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2014
Một thanh mảnh đồng chất, khối lượng m = 1,5 kg có chiều dài l = 80 cm có thể dao động quanh một trục nằm ngang đi qua điểm cách trung điểm một đoạn d = 20 cm. Kéo đầu dưới của thanh một đoạn nhỏ rồi thả nhẹ. Chứng minh thanh dao động điều hòa. Tìm chu kì dao động của thanh?
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: Một bài chứng minh dao động điều hòa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:33:00 PM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2014
Một thanh mảnh đồng chất, khối lượng m = 1,5 kg có chiều dài l = 80 cm có thể dao động quanh một trục nằm ngang đi qua điểm cách trung điểm một đoạn d = 20 cm. Kéo đầu dưới của thanh một đoạn nhỏ rồi thả nhẹ. Chứng minh thanh dao động điều hòa. Tìm chu kì dao động của thanh?
Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ
Dùng CT Huyghen tìm moment quán tính đối với trục quay : I = IG + md^2=mL^2/12 + md^2.
cơ năng con lắc được bảo toàn vì hệ kín. (a góc lech be nen sina=a)
1/2mv^2 + 1/2Iw^2 + mgd(1-cos2.(a/2)) = const
==> 1/2mv^2+1/2Iw^2+mgd (1-1+2sin(a/2)^2=const (sin(a/2)=a/2)
==> 1/2md^2.w^2 + 1/2I.w^2 + mgd.a^2/2 = const
==> md^2.w.gamma +I.w.gamma + mgd.a.w=0
==> (md^2+I)a''  + mgd.a = 0 ==> a'' +[ mgd/(md^2+I)]a=0
==> a'' + omega^2.a=0 (omega^2 = mgd/(md^2+I))