Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lặng Yên trong 06:26:37 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22223Tiêu đề: Bài tập sóng dừng.
Gửi bởi: Lặng Yên trong 06:26:37 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2014
Sóng dừng lan truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ truyền sóng v = 1,5 m/s. A, B, C là ba điểm liên tiếp trên sợi dây sao cho B là bụng sóng, biên độ dao động tại A gấp [tex]\sqrt{3}[/tex] lần biên độ dao động tại C. Tại thời điểm t, phần tử dao động tại B đang ở biên dương. Kể từ thời điểm t, khoảng thời gian ngắn nhất để li độ tại B bằng với biên độ tại A và C lần lượt là 0,01s và 0,02s. Bước sóng lan truyền trên dây là?
A. 18 cm
B. 12 cm
C. 15 cm
D. 9 cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng dừng.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:50:47 AM Ngày 03 Tháng Mười Hai, 2014
Bài đăng sai quy định, sẽ bị khóa.