Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 10:42:52 PM Ngày 30 Tháng Mười Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22207Tiêu đề: Độ dài nhỏ nhất của đoạn NB?
Gửi bởi: hellohi trong 10:42:52 PM Ngày 30 Tháng Mười Một, 2014
Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài [TEX]l = 1m[/TEX] và quả nặng có khối lượng [TEX]m = 200[/TEX] g, được treo vào đầu O cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa với biên độ góc [TEX]\alpha_0= 0,1[/TEX] rad. Gọi A, B, C, D là các vị trí cũng như điểm treo giữa sợi dây và quả nặng, M, N, I là các điểm như hình vẽ. Biết tại A và D thì lực căng dây có giá trị nhỏ nhất và lớn nhất, [TEX]MN = CI[/TEX]. Nếu BC có độ dài nhỏ nhất bằng 15 cm thì độ dài nhỏ nhất của đoạn NB gần với giá trị nào nhất sau đây?
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Độ dài nhỏ nhất của đoạn NB?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:41:06 PM Ngày 01 Tháng Mười Hai, 2014
Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài [TEX]l = 1m[/TEX] và quả nặng có khối lượng [TEX]m = 200[/TEX] g, được treo vào đầu O cố định. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa với biên độ góc [TEX]\alpha_0= 0,1[/TEX] rad. Gọi A, B, C, D là các vị trí cũng như điểm treo giữa sợi dây và quả nặng, M, N, I là các điểm như hình vẽ. Biết tại A và D thì lực căng dây có giá trị nhỏ nhất và lớn nhất, [TEX]MN = CI[/TEX]. Nếu BC có độ dài nhỏ nhất bằng 15 cm thì độ dài nhỏ nhất của đoạn NB gần với giá trị nào nhất sau đây?
Mọi người giải giúp em với ạ.
bài này chưa hiểu ý tác giả hỏi cái gì? nếu căn cứ số liệu nếu cho BC=0,15 ==> góc tạo bởi điểm OB với OC là 0,15, nếu hỏi NB nhỏ nhất thì NB=0 khi B,C đối xứng qua phương thẳng