Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 10:37:20 PM Ngày 30 Tháng Mười Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22206Tiêu đề: Giá trị hiệu dụng lớn nhất của cuộn cảm?
Gửi bởi: hellohi trong 10:37:20 PM Ngày 30 Tháng Mười Một, 2014
Máy phát điện xoay chiều một pha gồm 1 cặp cực; có 1500 vòng dây, diện tích mỗi vòng là  [TEX]S=60\left(cm^{2}\right)[/TEX] ; phần cảm có [TEX]B=0,5\left(T\right)[/TEX] . Tiến hành nối máy này với đoạn mạch [TEX]AB[/TEX] gồm điện trở [TEX]R=50\left(\Omega \right)[/TEX] nối tiếp với tụ điện có [TEX]C=10^{-4}\left(F\right)[/TEX] nối tiếp với một cuộn thuần cảm có [TEX]L=0,4\left(H\right)[/TEX]. Điều chỉnh số vòng [TEX]n[/TEX] từ [TEX]3000\left(\dfrac{vong}{phut}\right)[/TEX] xuống tới [TEX]1800\left(\dfrac{vong}{phut}\right)[/TEX]. Hỏi giá trị hiệu dụng lớn nhất ở [TEX]2[/TEX] đầu cuộn cảm trong cả quá trình là bao nhiêu?
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Giá trị hiệu dụng lớn nhất của cuộn cảm?
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:25:21 AM Ngày 01 Tháng Mười Hai, 2014
Xem hướng dẫn đính kèm !