Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: vuihatca trong 10:08:04 AM Ngày 28 Tháng Mười Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22199Tiêu đề: đứng cách đường dây điện 120 kV bao nhiêu thì có nguy cơ bị điện giật?
Gửi bởi: vuihatca trong 10:08:04 AM Ngày 28 Tháng Mười Một, 2014
Từ bảng dưới, hãy ước tính:
đứng cách xa đường dây điện 120 kV bao nhiêu thì bắt đầu có nguy cơ bị điện giật. mặc dù ta không chạm vào dây điện.
(http://img1.res.zuni.vn/tiny_MCE/2014/11/28/20141128095340-untitled.jpg)