Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenthimyngan trong 08:04:59 AM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22168Tiêu đề: dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: nguyenthimyngan trong 08:04:59 AM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2014
1) chọn câu sai về dòng điện xoay chiều ba pha.
a) dòng điện xoay chiều ba pha tương đương với ba dòng điện xoay chiều một pha,
b) dòng điện xoay chiều ba pha tiết kiệm dây dẫn, giảm hao phí khi truyền tải.
c)dòng điện xoay chiều ba pha tạo ra từ trường quay một cách đơn giản
d)dòng điện xoay chiều ba pha tạo ra từ ba máy phát một pha.
Câu 2. Phát biểu nào đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều một pha
   A. Máy phát điện xoay chiều một pha biến điện năng thành cơ năng và ngược lại.
   B. Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng hoạt động nhờ vào việc sử dụng từ trường quay.
   C. Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
   D. Máy phát điện xoay chiều một pha có thể tạo ra dòng điện không đổi.
Câu 3: Chọn câu đúng
A.   Dòng điện xoay chiều một pha chỉ có thể do máy phat điện xoay chiều một pha tạo ra.
B.   Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo ra được từ trường quay
C.   Dòng điện do máy phát điện xoay chiều tạo ra luôn có tần số bằng sồ vòng quay trong một giây của rôto.
D.   Suất điện động của máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay của rôto.
Câu 4. Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định, từ trường quay trong động cơ có tần số
   A. bằng tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.
   B. lớn hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.
   C. có thể lớn hơn hay nhỏ hơn tần số của dòng điện, tùy vào tải.
   D. nhỏ hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.


Tiêu đề: Trả lời: dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: ph.dnguyennam trong 09:26:30 PM Ngày 28 Tháng Mười Một, 2014
1) chọn câu sai về dòng điện xoay chiều ba pha.
a) dòng điện xoay chiều ba pha tương đương với ba dòng điện xoay chiều một pha,
b) dòng điện xoay chiều ba pha tiết kiệm dây dẫn, giảm hao phí khi truyền tải.
c)dòng điện xoay chiều ba pha tạo ra từ trường quay một cách đơn giản
d)dòng điện xoay chiều ba pha tạo ra từ ba máy phát một pha
Câu 2. Phát biểu nào đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều một pha
   A. Máy phát điện xoay chiều một pha biến điện năng thành cơ năng và ngược lại.
   B. Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng hoạt động nhờ vào việc sử dụng từ trường quay.
   C. Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
   D. Máy phát điện xoay chiều một pha có thể tạo ra dòng điện không đổi.
Câu 3: Chọn câu đúng
A.   Dòng điện xoay chiều một pha chỉ có thể do máy phat điện xoay chiều một pha tạo ra.
B.   Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo ra được từ trường quay
C.   Dòng điện do máy phát điện xoay chiều tạo ra luôn có tần số bằng sồ vòng quay trong một giây của rôto.
D.   Suất điện động của máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay của rôto.
Câu 4. Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định, từ trường quay trong động cơ có tần số
   A. bằng tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.
   B. lớn hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.
   C. có thể lớn hơn hay nhỏ hơn tần số của dòng điện, tùy vào tải.
   D. nhỏ hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.