Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 04:08:11 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22161Tiêu đề: Cơ năng con lắc 3?
Gửi bởi: hellohi trong 04:08:11 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2014
Hai con lắc  dao động trên hai đường thẳng song, cùng vị trí cân bằng. Con lắc thứ nhất có khối lượng [TEX]m_1=100g[/TEX] dao động với phương trình [TEX]x_1=4 \cos     \left(\omega t +\dfrac{ \pi }{6}\right) cm[/TEX], con lắc thứ 2 có khối lượng [TEX]m_2=200 g[/TEX] dao động với phương trình [TEX]x_2=\cos    \left(2\omega t +\dfrac{\pi }{3}\right) cm[/TEX]. Tại thời điểm [TEX]t=1\left(s\right)[/TEX] người ta nhận thấy rằng khoảng cách giữa hai con lắc (xét theo phương dao động) là lớn nhất. Xét con lắc 3 có khối lượng [TEX]m_3=m_1+m_2[/TEX] dao động với phương trình [TEX]x_3=\dfrac{1}{512}x_1^6+\left(1-x_2\right)^3-10 cm[/TEX]. Cơ năng con lắc 3 có giá trị bằng bao nhiêu?
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Cơ năng con lắc 3?
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:04:29 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2014
Em xem lại font chữ vì đề up lên khó đọc !

Thử xem lời giải của đề bài mà thầy tự điều chỉnh !