Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 04:04:25 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22160Tiêu đề: Độ tự cảm của cuộn dây là?
Gửi bởi: hellohi trong 04:04:25 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2014
Một đoạn mạch gồm điện trở thuần [TEX]R=32\Omega [/TEX] mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định có tần số [TEX]f = 50Hz[/TEX]. Gọi [TEX]u_{R}[/TEX] và [TEX]u_{L}[/TEX] là điện áp tức thời ở hai đầu điện trở thuần và hai đầu cuộn dây. Biết [TEX]65 u_{R}^{2} + 256 u_{L}^{2} = 1600 [/TEX], độ tự cảm của cuộn dây là?
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Độ tự cảm của cuộn dây là?
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:24:09 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2014
Xem hướng dẫn đính kèm