Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyenmax trong 06:05:41 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22141Tiêu đề: Bài tập về hệ số công suất hay
Gửi bởi: nguyenmax trong 06:05:41 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2014
Mọi người giúp đỡ nhé:
Một đoạn mạch xoay chiều gồm 3 phần tử mắc nối tiếp: điện trở thuần R, cuộn dây có (L; r) và tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều, khi đó điện áp tức thời ở hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện lần lượt là: ud = 80[tex]\sqrt{6}[/tex] cos(ωt + [tex]\prod{}/6[/tex] ) V, uC =40[tex]\sqrt{2}[/tex] cos(ωt –  [tex]\frac{2\prod{}}{3}[/tex]) V, điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là UR = 60[tex]\sqrt{3}[/tex] V. Hệ số công suất của đoạn mạch trên là
A. 0,862.   B. 0,908.               C. 0,753.                      D. 0,664.
--> ndt<---
 [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về hệ số công suất hay
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 05:30:06 PM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2014
HD:
+ Em vẽ giản đồ vectơ trượt cho đoạn mạch cuộn dây rL và tụ C. Từ đó tính được [tex]U_{r}=40\sqrt{3}[/tex] V và [tex]U_{L}=120[/tex] V
+ Tính U mạch
+ Áp dụng: [tex]cos\varphi =\frac{U_{r}+U_{R}}{U}=0,908[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về hệ số công suất hay
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 05:35:25 PM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2014
Em xem hình


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về hệ số công suất hay
Gửi bởi: phungvantinh trong 07:41:55 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2014
ai chỉ giúp mình cách đăng bài với