Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 12:58:50 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22137Tiêu đề: Phương trình dao động của vật?
Gửi bởi: hellohi trong 12:58:50 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2014
Một vật dao động trên trục Ox có chu kì là T=1s. Sau [TEX]\dfrac{1}{3s}[/TEX] kể từ thời điểm ban đầu quãng đường vật đi được là 4cm và đang đi theo chiều dưới Ox. Trong qua trình dao động vật, quãng đường lớn nhất vật đi được trong khoảng thời gian [TEX]3,25s[/TEX] là [TEX]53,6568cm[/TEX]. Phương trình dao động của vật là?
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình dao động của vật?
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 03:58:51 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2014
+[tex]3,25s=3T+\frac{T}{3}[/tex] suy ra Quãng đường lớn nhất = [tex]12A+A\sqrt{2}=53,6568[/tex] [tex]\rightarrow A=4cm[/tex]
+Sau 1/3s kể từ thời điểm ban đầu quãng đường đi được chính bằng A vì vậy khi t=0 vật có thể đi từ vị trí A/2,v>0 hoặc -A/2,v<0
Bạn xem lại dữ kiện "đi theo chiều dưới Ox"