Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 12:44:18 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22135Tiêu đề: Biên độ A có giá trị là?
Gửi bởi: hellohi trong 12:44:18 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2014
Một vật dao động điều hòa với biên độ A trên trục Ox, Lúc t=0 vật đang ở biên dương. Thời điểm t vật có li độ 3cm, thời điểm 3t vật có li độ -8,25 cm. Biên độ A có giá trị là?
Mọi người giải giúp em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Biên độ A có giá trị là?
Gửi bởi: Trần Văn Hậu trong 04:02:54 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2014
Một vật dao động điều hòa với biên độ A trên trục Ox, Lúc t=0 vật đang ở biên dương. Thời điểm t vật có li độ 3cm, thời điểm 3t vật có li độ -8,25 cm. Biên độ A có giá trị là?
Mọi người giải giúp em với ạ

Vật bắt đầu dao động tại biên A nên phương trình có dạng: [tex]x = Acos\omega t[/tex]
Tại t thì x = 3 cm [tex]\Rightarrow Acos\omega t = 3[/tex] (1)
Tại 3t thì x = -8,25 cm[tex]\Rightarrow Acos(3\omega t) = -8,25[/tex] (2)
Lấy [tex]\frac{(2)}{(1)}\Rightarrow \frac{cos(3\omega t)}{cos\omega t}=-\frac{8,25}{3}[/tex]
Hay [tex]\frac{4cos^{3}\omega t - 3cos\omega t}{cos\omega t}=-\frac{8,25}{3}[/tex]
Giải ra ta được:[tex]cos\omega t=\frac{1}{4}[/tex] thay vào (1)
Vậy A = 12 cm