Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: jansoo trong 05:03:52 PM Ngày 18 Tháng Mười Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22119Tiêu đề: Mot bai ve song dung kho
Gửi bởi: jansoo trong 05:03:52 PM Ngày 18 Tháng Mười Một, 2014
M, N, P la ba diem lien tiep nhau tren mot soi day dang co song dung va co cung bien do, trong do N va P dao dong nguoc pha. Biet MN=2NP=10cm. Tinh buoc song?


Tiêu đề: Trả lời: Mot bai ve song dung kho
Gửi bởi: Trần Văn Hậu trong 04:51:06 PM Ngày 19 Tháng Mười Một, 2014
M, N, P la ba diem lien tiep nhau tren mot soi day dang co song dung va co cung bien do, trong do N va P dao dong nguoc pha. Biet MN=2NP=10cm. Tinh buoc song?

(http://)
N và P dao động ngược pha đối xứng nhau qua nút
Vì M, N và P là 3 điểm liên tiếp. Nên từ hình vẽ ta có: [tex]MP = \frac{\lambda }{2}=MN + NP = 3NP = 15 cm[/tex]
Vậy [tex]\lambda = 30 cm[/tex]