Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: hstb trong 10:39:29 PM Ngày 15 Tháng Mười Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22101Tiêu đề: Bài tập về công suất điện cần giải đáp
Gửi bởi: hstb trong 10:39:29 PM Ngày 15 Tháng Mười Một, 2014
Phiền các thầy giúp em làm bài tập này được không ạ? Em cảm ơn ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về công suất điện cần giải đáp
Gửi bởi: Trần Văn Hậu trong 05:02:48 AM Ngày 16 Tháng Mười Một, 2014
Phiền các thầy giúp em làm bài tập này được không ạ? Em cảm ơn ạ!
a) Điện trở của đèn: Rd = [tex]\frac{U_{d}^{2}}{P_{d}}[/tex] = 12 [tex]\Omega[/tex]
Ta có (Rd//R2) nt R1
Rd2 = 2,4 [tex]\Omega[/tex]
Vậy Rtd = 9 [tex]\Omega[/tex]
Dòng điện qua mạch chính I = I1 = [tex]\frac{E}{R_{td}+r}=[/tex] 1 A
Hiệu điện thế hai đầu đèn cũng là hiệu điện thế hai đầu R2: U' = I.Rd1 = 2,4 V
Vậy cường độ dòng điện qua đèn: I' = 0,2 A.
Dòng điện qua R2 là I2 = 0,8 A
b) Vì hiệu điện thế hai đầu đèn là 2,4 V nhỏ hơn hiệu điện thế định mức của đèn nên đèn sáng yếu
Điện năng tiêu thụ của đèn: A = U'.I'.t =  2,4.0,2.4800 = 2304 J
c) Để đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế hai đầu đèn chính bằng hiệu điện thế định mức của đèn: Ud = 6 V
Dòng điện qua đèn: Id = [tex]\frac{P_{d}}{U_{d}}= 0,5 A[/tex]
Cường độ dòng điện qua R2: I2 = [tex]\frac{U_{2}}{R_{2}} = \frac{U_{d}}{R_{2}} = 2 A[/tex]
Cường độ dòng điện qua R1: I = I1 = I2 + Id = 2,5 A
Mà [tex]I = \frac{E}{R_{d2}+R_{1}+r}[/tex].
Từ đó suy ra R1