Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LinhChi trong 12:27:22 AM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22075Tiêu đề: Bài tập dao động cơ khó
Gửi bởi: LinhChi trong 12:27:22 AM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2014
Hai chất điểm M và N cùng xuất phát từ li độ x=0,5A theo chiều dương sao cho chúng cùng biên độ, trên trục ox và gốc tọa độ trùng nhau. Tần số dao động của M gấp 3 lần của N. khi M N gặp nhau lần thứ nhất M đi được 24cm. Tính quãng đường N đi được trong khoảng thời gian đó.
Nhờ thầy cô giải giúp em!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động cơ khó
Gửi bởi: Trần Văn Hậu trong 05:51:37 AM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2014
Phương trình chuyển động của M: [tex]x_{1} = Acos(\omega _{1}t - \frac{\pi }{3})[/tex] và của N: [tex]x_{2} = Acos(\omega _{2}t - \frac{\pi }{3})[/tex]
Khi 2 vật gặp nhau ta được x1 = x2
Giải phương trình ta được: t = [tex]\frac{T_{2}}{2}[/tex] = [tex]\frac{3T_{1}}{2}[/tex]
Vậy vật M mất khoảng thời gian 1,5 chu kỳ, ứng với SM = 6A = 24 cm [tex]\Rightarrow A = 4 cm[/tex]
Vật N mất thời gian ứng với nửa chu kỳ nên SN = 2A = 8 cm