Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phongnguyen(hsbh) trong 04:58:20 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22066Tiêu đề: giup gium em 2 bai nay voi
Gửi bởi: phongnguyen(hsbh) trong 04:58:20 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2014
Một bóng đèn dây tóc loại 110V-60W , có độ tự cảm của dây tóc nhỏ không đáng kể , mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U=120V-tần số 50Hz. Bóng đèn sáng bình thường khi có độ tự cảm L là ?


Tiêu đề: Trả lời: giup gium em 2 bai nay voi
Gửi bởi: Trần Văn Hậu trong 06:50:33 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2014
Dòng điện qua đèn cũng chính là dòng điện qua L: I = Id = [tex]\frac{P_{d}}{U_{d}}=\frac{6}{11}[/tex] A
Đèn sáng bình thường thì [tex]U^{2}=U_{R}^{2}+U_{L}^{2}\Rightarrow U_{L}^{2}=U^{2}-U_{R}^{2}[/tex]
Tính được UL=[tex]10\sqrt{23} [/tex] V
Cảm kháng [tex]Z_{L}=\frac{U_{L}}{I}=\frac{55\sqrt{23}}{3} \Omega[/tex]
Dễ dàng tính được L