Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: boyvodanh97 trong 08:05:27 PM Ngày 08 Tháng Mười Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22062Tiêu đề: Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: boyvodanh97 trong 08:05:27 PM Ngày 08 Tháng Mười Một, 2014
thay va cac ban giup em giai bai nay
Một đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50can 3 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C =200μF. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 can 2V , tần số 50 Hz. Tại thời điểm t, cương độ dòng điện qua mạch có giá trị bằng -1 A và đang giảm thì điện áp hai đầu tụ điện sau đó 150s bằng

A. 50 can 3 V   B.-50can 6 V   C. 100 V   D.- 50can 3 V


Tiêu đề: Trả lời: Điện Xoay Chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:25:27 PM Ngày 08 Tháng Mười Một, 2014
thay va cac ban giup em giai bai nay
Một đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50can 3 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C =200μF. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 can 2V , tần số 50 Hz. Tại thời điểm t, cương độ dòng điện qua mạch có giá trị bằng -1 A và đang giảm thì điện áp hai đầu tụ điện sau đó 150s bằng

A. 50 can 3 V   B.-50can 6 V   C. 100 V   D.- 50can 3 V

mấy giá trị bị lỗi rồi, hướng dẫn em làm
(1) : tìm Io = Uo/Z , UoC=IoC.ZC
(2) dùng vecto quay biểu diễn i tại thời điểm t=0 và t=150s(chú ý vecto quay chứ không phải giản đồ fresnel)
(uC chậm pha hơn i một góc 90) ==> uC