Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 06:53:55 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22030Tiêu đề: Điện áp giữa hai đầu cuộn dây?
Gửi bởi: hellohi trong 06:53:55 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2014
Một biến trở được mắc vào một nguồn pin [tex]3V[/tex] có điện trở trong [tex]r=10 \Omega [/tex]. Người ta điều chỉnh biến trở đạt giá trị [tex]R_1[/tex] thì công suất tiêu thụ trên biến trở là lớn nhất. Giữ nguyên biến trở, sau đó mắc vào cạnh điện trở của một mạch gồm tụ điện và cuộn cảm mắc nối tiếp để được một mạch gồm 3 phần tử cuộn cảm, tụ điện, và điện trở mắc nối tiếp. Nối hai đầu mạch vào một nguồn dòng xoay chiều có biểu thức dòng điện tức thời [tex]i=0,2\sqrt{2} \cos     100 \pi t\left(V\right)[/tex]. Người ta điều chỉnh cuộn cảm và tụ điện sao cho điện áp giữa hai đầu cuộn cảm vuông pha với điện áp giữa hai đầu mạch có tụ và trở. Biết khi điều chỉnh cuộn cảm chỉ thay đổi được thành phần cảm kháng của nó. Khi điện áp giữa hai đầu mạch đạt giá trị cực tiểu  thì người ta thấy công suất tiêu thụ trên mạch là [tex]1,2 W[/tex]. Điện áp sẽ đo được giữa hai đầu cuộn dây là?
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Điện áp giữa hai đầu cuộn dây?
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:16:26 AM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2014
Em xem hướng dẫn đính kèm