Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cacacacaca trong 03:46:04 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22014Tiêu đề: bài sông khó
Gửi bởi: cacacacaca trong 03:46:04 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2014
Thầy cô và các bạn làm hộ em bài này ạ
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 3cos40πt và uB = 4cos(40πt) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Hỏi trên đường Parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O 1 đoạn 10cm và đi qua A, B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm (O là trung điểm của AB):
A. 13   B. 14   C. 26   D. 28
đáp án b


Tiêu đề: Trả lời: bài sông khó
Gửi bởi: huongduongqn trong 09:42:34 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2014
Thầy cô và các bạn làm hộ em bài này ạ
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 3cos40πt và uB = 4cos(40πt) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Hỏi trên đường Parabol có đỉnh I nằm trên đường trung trực của AB cách O 1 đoạn 10cm và đi qua A, B có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 5mm (O là trung điểm của AB):
A. 13   B. 14   C. 26   D. 28
đáp án b
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17838.0
bạn coi ở đó nha.


Tiêu đề: Trả lời: bài sông khó
Gửi bởi: Trần Văn Hậu trong 05:39:41 AM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2014
(Theo tài liệu của  Thầy Lượng)
Vì Parabol đi qua hai nguồn A, B nên số điểm dao động có biên độ bằng 5 mm trên P không phụ thuộc vào vị trí đỉnh I.
Số điểm có biên độ bằng 5mm nằm trên parabol bằng hai lần số điểm có biên độ bằng 5mm nằm trên đường thẳng nối hai nguồn.
Vậy ta xét số điểm dao động với biên độ 5 mm trên đoạn AB
+Phương trình sóng do nguồn A gây ra tại M, nằm trên đường thẳng chứa hai nguồn có dạng: uAM=[tex]3cos(40\pi t+\frac{2\pi d}{\lambda }[/tex]
+Phương trình sóng do nguồn B gây ra tại M, nằm trên đường thẳng chứa hai nguồn có dạng: [tex]u_{BM}=4cos(40\pi t+\frac{2\pi(l- d)}{\lambda }[/tex]
+ Phương trình sóng tổng hợp tại M có dạng: [tex]u=3cos(40\pi t+\frac{2\pi d}{\lambda }) + 4cos(40\pi t+\frac{2\pi(l- d)}{\lambda })= a.cos(40\pi t+\varphi )[/tex]
Với biên độ a được tính: [tex]a=\sqrt{3^{2}+4^{2}+2.3.4.cos(\frac{2\pi (l-d)}{\lambda }-\frac{2\pi d}{\lambda })[/tex]
Để a = 5 mm thì [tex]cos(\frac{2\pi (l-d)}{\lambda }-\frac{2\pi d}{\lambda })=(2k+1)\frac{\pi }{2}[/tex]
Thay [tex]\lambda = 15mm[/tex]; l = 10 cm = 100 mm và 0 <d <100
Ta có k = 0,1,2,3,4,5,6. Tức có 7 điểm dao động với biên độ bằng 5 mm
Do đó trên đường P có 14 điểm dao điểm dao động với biên độ bằng 5 mm
(http://)