Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Khủng Long Lùn trong 05:35:40 AM Ngày 28 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21980Tiêu đề: Giao thoa sóng âm
Gửi bởi: Khủng Long Lùn trong 05:35:40 AM Ngày 28 Tháng Mười, 2014
Hai nguồn âm nhỏ S1, S2 hoàn toàn giống nhau đang phát sóng. Đặt một thiết bị ghi âm tại một điểm nào đó trên đoạn S1S2 thì người ta không thấy tín hiệu. Di chuyển chậm thiết bị về phía S1 một đoạn 22,5cm thì thiết bị đó ghi nhận được 5 lần tín hiệu cực đại của tín hiệu âm, kể cả lần cuối của quãng đường di chuyển. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 360m/s. Tìm tần số âm do các nguồn âm phát ra.

A. 26 Hz
B. 31 Hz
C. 36 Hz
D. 41 Hz

Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ!


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng âm
Gửi bởi: Trần Văn Hậu trong 10:15:54 AM Ngày 31 Tháng Mười, 2014
(Xem như bài toán sóng dừng)
Hai nguồn giống nhau [tex]\Rightarrow[/tex] chúng cùng pha.
Xét tại M không thấy tín hiệu ứng với nút sóng
Tín hiệu cực đại ứng với bụng sóng.
Theo đề thì từ M (nút) đến 5 cực đại liên tiếp ta sẽ có 2,25[tex]\lambda[/tex] = 22,5 cm
[tex]\Rightarrow \lambda =10 cm[/tex]. Vậy [tex]f=\frac{v}{\lambda }=\frac{360}{0,1}=3600 Hz[/tex]
Không có đáp án nào thích hợp


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng âm
Gửi bởi: Khủng Long Lùn trong 11:34:04 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2014
Dạ em cảm ơn thầy!