Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: sun_fun99 trong 02:27:59 PM Ngày 24 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21967Tiêu đề: chứng minh
Gửi bởi: sun_fun99 trong 02:27:59 PM Ngày 24 Tháng Mười, 2014
chứng minh với mọi số thực x ta luôn có ln(1+[tex]\sqrt{1+e^2^x)} < e^(-x) +x[/tex]
Mong mọi người giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: chứng minh
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:05:43 PM Ngày 24 Tháng Mười, 2014
Em đặt tên lại cho đúng, nên ghi là: chứng ming bất đẳng thức logarit hay tương tự như vậy. Và em xem lại đề bài, gõ cho chính xác.


Tiêu đề: Trả lời: chứng minh bất đẳng thức
Gửi bởi: sun_fun99 trong 04:24:01 AM Ngày 25 Tháng Mười, 2014
chứng minh với mọi số thực x ta luôn có ln(1+[tex]\sqrt{1+e^2^x)} < e-^x+x[/tex]
Mong mọi người giúp đỡ