Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: boyvodanh97 trong 05:12:18 AM Ngày 23 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21957Tiêu đề: Bài sóng cơ
Gửi bởi: boyvodanh97 trong 05:12:18 AM Ngày 23 Tháng Mười, 2014
thay va cac ban giai dap giup em a
Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước sóng λ . Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng mà các phần tử nước đang dao động. Biết OM = 8λ , ON = 12λ và OM vuông góc với ON. Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O là
A. 5. B. 4. C. 6. D. 7.


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:21:31 AM Ngày 23 Tháng Mười, 2014
thay va cac ban giai dap giup em a
Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước sóng λ . Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng mà các phần tử nước đang dao động. Biết OM = 8λ , ON = 12λ và OM vuông góc với ON. Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O là
A. 5. B. 4. C. 6. D. 7.

Xem bài đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:22:20 AM Ngày 23 Tháng Mười, 2014
thay va cac ban giai dap giup em a
Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt nước với bước sóng λ . Hai điểm M và N thuộc mặt nước, nằm trên hai phương truyền sóng mà các phần tử nước đang dao động. Biết OM = 8λ , ON = 12λ và OM vuông góc với ON. Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O là
A. 5. B. 4. C. 6. D. 7.

Bài này nằm trong đề thi ĐH 2013: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17673.30