Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: congvinh667 trong 11:44:02 PM Ngày 20 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21941Tiêu đề: Bài toán về tìm số điểm dao động trên hình vuông
Gửi bởi: congvinh667 trong 11:44:02 PM Ngày 20 Tháng Mười, 2014
Mọi người xem giúp em bài này với ạ!

2 nguồn A và B cách nhau 20cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình [tex]u_{A}=2cos40\pi t, u_{B}=2cos40(\pi t+\pi )[/tex]. Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên hình vuông AMNB là :

A. 26
B. 52
C. 37
D.50

Nếu mở rộng ra là số điểm dao động trên hình chữ nhật, hình thoi thì xử lí thế nào vậy ạ??


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về tìm số điểm dao động trên hình vuông
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:15:40 AM Ngày 21 Tháng Mười, 2014
Mọi người xem giúp em bài này với ạ!

2 nguồn A và B cách nhau 20cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình [tex]u_{A}=2cos40\pi t, u_{B}=2cos40(\pi t+\pi )[/tex]. Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên hình vuông AMNB là :

A. 26
B. 52
C. 37
D.50

Nếu mở rộng ra là số điểm dao động trên hình chữ nhật, hình thoi thì xử lí thế nào vậy ạ??

Nguồn thứ hai bạn xem lại tần số.

Với f = 20Hz => lamda = 1,5 cm.

Hai nguồn ngược pha => số đường cực đại giữa A và B được xác định : [tex]-\frac{AB}{\lambda }-0,5<k<\frac{AB}{\lambda }-0,5\Leftrightarrow -13,8<k<12,8[/tex]

=> có 26 đường cực đại => cắt hình vuông tại 52 điểm.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về tìm số điểm dao động trên hình vuông
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:19:07 AM Ngày 21 Tháng Mười, 2014
Nếu hình chữ nhật có cạnh là AB, hình thoi có đường chéo là AB thì vẫn nhân đôi số đường cực đại vì mỗi đường sẽ cắt tại 2 điểm.


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về tìm số điểm dao động trên hình vuông
Gửi bởi: congvinh667 trong 04:44:47 PM Ngày 21 Tháng Mười, 2014


Nguồn thứ hai bạn xem lại tần số.

Với f = 20Hz => lamda = 1,5 cm.

Hai nguồn ngược pha => số đường cực đại giữa A và B được xác định : [tex]-\frac{AB}{\lambda }-0,5<k<\frac{AB}{\lambda }-0,5\Leftrightarrow -13,8<k<12,8[/tex]

=> có 26 đường cực đại => cắt hình vuông tại 52 điểm.

OK nguồn thứ hai là u=[tex]u_{B}=2cos(40\pi t+\pi )[/tex]
Vậy là các dạng toán cực đại cực tiểu cắt các hình thì hầu hết lấy số điểm cắt trên đoạn thẳng AB rồi nhân 2 lên rồi!


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về tìm số điểm dao động trên hình vuông
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:53:55 AM Ngày 22 Tháng Mười, 2014


Nguồn thứ hai bạn xem lại tần số.

Với f = 20Hz => lamda = 1,5 cm.

Hai nguồn ngược pha => số đường cực đại giữa A và B được xác định : [tex]-\frac{AB}{\lambda }-0,5<k<\frac{AB}{\lambda }-0,5\Leftrightarrow -13,8<k<12,8[/tex]

=> có 26 đường cực đại => cắt hình vuông tại 52 điểm.

OK nguồn thứ hai là u=[tex]u_{B}=2cos(40\pi t+\pi )[/tex]
Vậy là các dạng toán cực đại cực tiểu cắt các hình thì hầu hết lấy số điểm cắt trên đoạn thẳng AB rồi nhân 2 lên rồi!

Cái đó tùy vào hình dạng và kích thước của hình đang xét và vị trí hai nguồn so với hình nữa.