Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: hstb trong 09:03:17 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21933Tiêu đề: Bài tập lực từ lớp 11 KHÓ
Gửi bởi: hstb trong 09:03:17 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2014
Treo một thanh đồng có chiều dài [tex]l=1m[/tex] và có khối lượng [tex]0,2kg[/tex] vào hai sợi dây thẳng đứng cùng chiều dài trong 1 từ trường đều có [tex]B=0,2T[/tex] và có chiều thẳng đứng từ dưới lên trên. Cho dòng điện qua thanh thì thấy dây treo bị lệch so với phương thẳng đứng 1 góc [tex]\alpha =60^0[/tex].
a) Xác định cường độ dòng điện [tex]I[/tex] chạy trong thanh và lực căng của dây.
b) Đột nhiên từ trường bị mất. Tính vận tốc của thanh đồng khi nó đi qua vị trí cân bằng. Biết chiều dài của các dây treo là [tex]40cm[/tex]. Bỏ qua mọi ma sát và sức cản của không khí. Lấy [tex]g = 10m/s^2[/tex].
c) Giả sử từ trường [tex]\vec{B}[/tex] đổi chiều sao cho vuông góc với thanh và vuông góc với các dây. Hãy chỉ ra chiều và độ lớn của [tex]I[/tex] để lực căng của dây bằng 0.

------------------------
Các thầy ơi, giúp em làm bài khó này với, phiền các thầy giải chi tiết cho em hai câu cuối được không ạ, nếu có hình vẽ thì càng tốt ạ. Em cảm ơn nhiều!!!  [-O< [-O< [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập lực từ lớp 11 KHÓ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:13:17 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2014
Treo một thanh đồng có chiều dài [tex]l=1m[/tex] và có khối lượng [tex]0,2kg[/tex] vào hai sợi dây thẳng đứng cùng chiều dài trong 1 từ trường đều có [tex]B=0,2T[/tex] và có chiều thẳng đứng từ dưới lên trên. Cho dòng điện qua thanh thì thấy dây treo bị lệch so với phương thẳng đứng 1 góc [tex]\alpha =60^0[/tex].
a) Xác định cường độ dòng điện [tex]I[/tex] chạy trong thanh và lực căng của dây.
b) Đột nhiên từ trường bị mất. Tính vận tốc của thanh đồng khi nó đi qua vị trí cân bằng. Biết chiều dài của các dây treo là [tex]40cm[/tex]. Bỏ qua mọi ma sát và sức cản của không khí. Lấy [tex]g = 10m/s^2[/tex].
c) Giả sử từ trường [tex]\vec{B}[/tex] đổi chiều sao cho vuông góc với thanh và vuông góc với các dây. Hãy chỉ ra chiều và độ lớn của [tex]I[/tex] để lực căng của dây bằng 0.

------------------------
Các thầy ơi, giúp em làm bài khó này với, phiền các thầy giải chi tiết cho em hai câu cuối được không ạ, nếu có hình vẽ thì càng tốt ạ. Em cảm ơn nhiều!!!  [-O< [-O< [-O<
a/ ở VTCB : vecto P + veto F (luctu) + vecto T=0
==> vecto F' + vecto T = 0
==> F' và T thẳng hàng
==> góc lệch dây chính là góc hợp bởi P và F'
==> tan(60)=BIL/mg ==> I
và cos(60)= mg/F'=mg/T ==> T
b/ Khi mất B thì F=0 ==> hệ chuyển động về VT thấp nhất dưới tác dụng P và T ==> cơ năng bảo toàn
xét tại vị trí CB ban đầu và vị trí thấp nhất (chọn mốc thế năng VT thấp nhất)
==> 1/2mv^2 = mgl(1-cos60)
==> v
c/ Vị trí cân bằng vecto P + 2vecto (T) + vecto F=0 ==> vecto F = - vecto P (T=0) ==> vecto F hướng lên
+ nếu B hướng vào MP hình thì dòng chạy trái qua phải
+ nếu B hướng ra MP hình thì dòng chạy phải qua trái
+ độ lơn BIL=mg ==> I


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập lực từ lớp 11 KHÓ
Gửi bởi: hstb trong 12:09:12 AM Ngày 19 Tháng Mười, 2014
b/ Khi mất B thì F=0 ==> hệ chuyển động về VT thấp nhất dưới tác dụng P và T ==> cơ năng bảo toàn
xét tại vị trí CB ban đầu và vị trí thấp nhất (chọn mốc thế năng VT thấp nhất)
==> 1/2mv^2 = mgl(1-cos60)
==> v
c/ Vị trí cân bằng vecto P + 2vecto (T) + vecto F=0 ==> vecto F = - vecto P (T=0) ==> vecto F hướng lên
+ nếu B hướng vào MP hình thì dòng chạy trái qua phải
+ nếu B hướng ra MP hình thì dòng chạy phải qua trái
+ độ lơn BIL=mg ==> I

Em đã làm được câu a rồi, thầy có thể hướng dẫn kĩ lại cho em hai câu b và c được không ạ. Em vẫn chưa hiểu rõ cách làm của thầy.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập lực từ lớp 11 KHÓ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:21:24 AM Ngày 19 Tháng Mười, 2014
b/ Khi mất B thì F=0 ==> hệ chuyển động về VT thấp nhất dưới tác dụng P và T ==> cơ năng bảo toàn
xét tại vị trí CB ban đầu và vị trí thấp nhất (chọn mốc thế năng VT thấp nhất)
==> 1/2mv^2 = mgl(1-cos60)
==> v
c/ Vị trí cân bằng vecto P + 2vecto (T) + vecto F=0 ==> vecto F = - vecto P (T=0) ==> vecto F hướng lên
+ nếu B hướng vào MP hình thì dòng chạy trái qua phải
+ nếu B hướng ra MP hình thì dòng chạy phải qua trái
+ độ lơn BIL=mg ==> I

Em đã làm được câu a rồi, thầy có thể hướng dẫn kĩ lại cho em hai câu b và c được không ạ. Em vẫn chưa hiểu rõ cách làm của thầy.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập lực từ lớp 11 KHÓ
Gửi bởi: Anhdung_172002 trong 11:12:26 PM Ngày 03 Tháng Năm, 2019
Câu a tại sao vecto F' + vecto T = 0 v ạ... vs lại F' là j vậy