Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: xchauchaux trong 05:01:12 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21930Tiêu đề: Sóng cơ -Khó hiêu quá
Gửi bởi: xchauchaux trong 05:01:12 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2014
-lại phiền các thầy giúp em bài này , có đáp án mà em ko hiểu lắm post lên nhờ thầy giải thích
Bài 5 : Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình:  , tốc độ truyền sóng trên mặt nước là  . Xét đoạn thẳng CD = 4cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao dộng với biên độ cực đại là:         
A. 3,3 cm.              B. 6 cm.                           C. 8,9 cm.                   D. 9,7 cm.

6/ trong thí nghiêm giao thoa sóng nước , 2 nguồn kết hợp A,B dao động với f =16hz .Tai M cách nguồn A, B lần lượt là 30cm và 25,5 cm sóng có biên độ cực đại gi. giữa M và dường trung trực AB  có 2 dãy cục đại khác.hỏi V =? ..... ( ko biết 2 nguồn này cùng pha hay lệch nữa thầy ơi, nên đường trung trực là??)
 A 24 cm/s B 36 cm/s                  C12cm/s                       D - 100 cm/s nó chọn cái này


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ -Khó hiêu quá
Gửi bởi: xchauchaux trong 12:58:16 AM Ngày 19 Tháng Mười, 2014
Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng u=40sin(2,5 x)cos( t) (mm), trong đó u là li độ tại thời điểm t của một điểm M trên sợi dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O đoạn x(x tính bằng mét, t đo bằng s). Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp để một chất điểm trên bụng sóng có độ lớn li độ bằng biên độ của điểm N cách nút sóng 10cm là 0,125s.Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là:
A.320cm/s      @B.160cm/s      C.80cm/s      D.100cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ -Khó hiêu quá
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:25:14 AM Ngày 19 Tháng Mười, 2014
-lại phiền các thầy giúp em bài này , có đáp án mà em ko hiểu lắm post lên nhờ thầy giải thích
Bài 5 : Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình:  , tốc độ truyền sóng trên mặt nước là  . Xét đoạn thẳng CD = 4cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao dộng với biên độ cực đại là:         
A. 3,3 cm.              B. 6 cm.                           C. 8,9 cm.                   D. 9,7 cm.
mấy bài  này em nên dùng chức năng tìm kiếm sẽ có đấy : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5685.10; (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5685.10;)


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ -Khó hiêu quá
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:38:28 AM Ngày 19 Tháng Mười, 2014
-lại phiền các thầy giúp em bài này , có đáp án mà em ko hiểu lắm post lên nhờ thầy giải thích
Bài 5 : Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình:  , tốc độ truyền sóng trên mặt nước là  . Xét đoạn thẳng CD = 4cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao dộng với biên độ cực đại là:         
A. 3,3 cm.              B. 6 cm.                           C. 8,9 cm.                   D. 9,7 cm.

6/ trong thí nghiêm giao thoa sóng nước , 2 nguồn kết hợp A,B dao động với f =16hz .Tai M cách nguồn A, B lần lượt là 30cm và 25,5 cm sóng có biên độ cực đại gi. giữa M và dường trung trực AB  có 2 dãy cục đại khác.hỏi V =? ..... ( ko biết 2 nguồn này cùng pha hay lệch nữa thầy ơi, nên đường trung trực là??)
 A 24 cm/s B 36 cm/s                  C12cm/s                       D - 100 cm/s nó chọn cái này
không cho độ lệch pha thì chỉ đoán nghiệm thôi
nếu đồng pha ==> M là cực đại k=3 ==> v = 24
nếu ngược pha ==> M là cực đại có k=2,5 ==> v=28.8
nếu lệch pha bất kỳ ==> 2,5<k<3 ==> 2,5<(d1-d2).f/v<3 ==> v < 28.8cm/s và v>24cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ -Khó hiêu quá
Gửi bởi: xchauchaux trong 08:24:39 AM Ngày 19 Tháng Mười, 2014
cái chức năng tìm kiếm đó mình dùng thế nào vậy thầy
-sẵn cho em hỏi mấy câu luôn
11: Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng u=40sin(2,5π x)cos( w.t) (mm), trong đó u là li độ tại thời điểm t của một điểm M trên sợi dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O đoạn x(x tính bằng mét, t đo bằng s). Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp để một chất điểm trên bụng sóng có độ lớn li độ bằng biên độ của điểm N cách nút sóng 10cm là 0,125s.Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là:
A.320cm/s      @B.160cm/s      C.80cm/s      D.100cm/s
16. M,N,P là 3 điểm liên tiếp trên một sợi dây mang sóng dừng có cung biên độ 4mm,dao động tại N ngược pha với dao động tại M.  MN=NP/2 = 1cm.Cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất 0,04s thì sợi day có dạng một đoạn thẳng.Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng ( lấy π=3,14)
A.375mm/s           B.363mm/s              C.314mm/s       @  D.628mm/s
Câu 3. Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 80cm. Hai sóng có tần số gần nhau liên tiếp cùng tạo ra sóng dừng trên dây là f1=70 Hz và f2=84 Hz. Tìm tốc độ truyền sóng trên dây. Biết tốc độ truyền sóng trên dây không đổi.
A. 11,2m/s
B. 22,4m/s
C. 26,9m/s
D. 18,7m/s


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ -Khó hiêu quá
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:01:14 AM Ngày 19 Tháng Mười, 2014
11: Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng u=40sin(2,5π x)cos( w.t) (mm), trong đó u là li độ tại thời điểm t của một điểm M trên sợi dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc tọa độ O đoạn x(x tính bằng mét, t đo bằng s). Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp để một chất điểm trên bụng sóng có độ lớn li độ bằng biên độ của điểm N cách nút sóng 10cm là 0,125s.Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là:
A.320cm/s      @B.160cm/s      C.80cm/s      D.100cm/s
bài toán không rõ : thời gian ngắn nhất đang xét trong mấy chu kỳ??? đề kiểu này phải chia hai TH rồi
VD trong 1T ==> t=0,125=T/10
Th1: li độ chạy từ -aN đến aN ==> t(-aN ==> 0) = T/40 ==> N cách nút lambda/40=10 ==> lambda=400cm ==> f=500cm/s
Th2: đi độ chạy từ aN đến Ab quay về aN ==> t(aN ==> Ab)=T/20 ==> t(o ==> aN)=T/5 ==> N cách nút lamba/5=10 ==> lambda=50cm ==> v = 62,5cm/s
Trích dẫn
16. M,N,P là 3 điểm liên tiếp trên một sợi dây mang sóng dừng có cung biên độ 4mm,dao động tại N ngược pha với dao động tại M.  MN=NP/2 = 1cm.Cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất 0,04s thì sợi day có dạng một đoạn thẳng.Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng ( lấy π=3,14)
A.375mm/s           B.363mm/s              C.314mm/s       @  D.628mm/s
T/2=0,04 (khoảng thời gian hai lần liên tiếp dây duỗi thẳng là T/2)
vẽ hình em sẽ được N,M cách nút 0,5cm ==>  lambda/2=3 ==> lambda=6cm ==> aM=Ab.sin(2pi.0,5/6) ==> Ab=8mm ==> Vmax=Ab.w=Ab.2pi/T=628mm/s
Trích dẫn
Câu 3. Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 80cm. Hai sóng có tần số gần nhau liên tiếp cùng tạo ra sóng dừng trên dây là f1=70 Hz và f2=84 Hz. Tìm tốc độ truyền sóng trên dây. Biết tốc độ truyền sóng trên dây không đổi.
A. 11,2m/s
B. 22,4m/s
C. 26,9m/s
D. 18,7m/s
bài này nên bỏ giả thiết dây có hai đầu cố định
f1/f2=5/6 ==> đây là dây có hai đầu cố định ==> fmin=f2-f1=14 ==> v/2L=14 ==>v= 2240cm/s=22,4m/s


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ -Khó hiêu quá
Gửi bởi: xchauchaux trong 11:57:22 AM Ngày 19 Tháng Mười, 2014
thầy/ cô cho em hỏi tai sao em post chủ để mới thì ko được in đậm và đưa lên đầu tiên như những người khác ạ


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ -Khó hiêu quá
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:14:21 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2014
thầy/ cô cho em hỏi tai sao em post chủ để mới thì ko được in đậm và đưa lên đầu tiên như những người khác ạ
chưa hiểu ý em, tô đen hay không là do mình định dạng chứ


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ -Khó hiêu quá
Gửi bởi: xchauchaux trong 11:16:45 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2014
ý em là nó thế này nè ., cái topic của em thì lúc nào cũng nằm chót còn của người khác post thì đc đưa lên cao và tô đen


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ -Khó hiêu quá
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:44:19 PM Ngày 20 Tháng Mười, 2014
ý em là nó thế này nè ., cái topic của em thì lúc nào cũng nằm chót còn của người khác post thì đc đưa lên cao và tô đen
Hình như đó là các chủ đề mà mod đánh dấu cần chú ý, có thể các chủ đề đó quan trọng, em thử hỏi thầy Điền Quang xem