Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nghigtvt trong 12:00:56 AM Ngày 18 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21922Tiêu đề: Bài toán về năng lượng của 1 vật dao động điều hòa cần giải đáp
Gửi bởi: nghigtvt trong 12:00:56 AM Ngày 18 Tháng Mười, 2014
Một vật dao động điều hòa với cơ năng toàn phần là 5J, Động năng cưa vật tại điểm cách vị trí cân bằng một khoảng bằng 3/5 biên độ có giá trị sai khác là:
A. Nhỏ hơn thế năng 1.8J        
B. Nhỏ hơn thế năng 1.4J
C. Lớn hơn thế năng 1.8J
D  Lớn hơn thế năng 1.4J


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về năng lượng của 1 vật dao động điều hòa
Gửi bởi: Điền Quang trong 05:06:56 AM Ngày 18 Tháng Mười, 2014
Một vật dao động điều hòa với cơ năng toàn phần là 5J, Động năng cưa vật tại điểm cách vị trí cân bằng một khoảng bằng 3/5 biên độ có giá trị sai khác là:
A. Nhỏ hơn thế năng 1.8J         
B. Nhỏ hơn thế năng 1.4J
C. Lớn hơn thế năng 1.8J
D  Lớn hơn thế năng 1.4J

[tex]x=\frac{3}{5}A\Rightarrow x^{2}=\frac{9}{25}A^{2}\Rightarrow W_{t}=\frac{9}{25}W=1,8(J)[/tex]
Mà: [tex]W=W_{d}+W_{t}\Rightarrow W_{d}=W-W_{t}=5-1,8 3,2(J)[/tex]
Suy ra đáp án.