Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 10:57:22 AM Ngày 16 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21913Tiêu đề: Số vân sáng dịch chuyển qua trong 1 giây?
Gửi bởi: hellohi trong 10:57:22 AM Ngày 16 Tháng Mười, 2014
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]0.5\mu m[/tex], khe S có bề rộng vô cùng hẹp, hai khe [tex]S_{1}[/tex] và [tex]S_{2}[/tex] cách nhau a=0.5mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe [tex]S_{1}S_{2}[/tex] đến màn quan sát E là D=2m. Biết khe S cách mặt phẳng hai khe [tex]S_{1}S_{2}[/tex] một khoảng d=0.8m. Nếu cho nguồn S dao động điều hoà theo quy luật [tex]u=10\cos \left(2\pi t\right)\left(mm\right)[/tex] (t đo bằng giây) theo phương song song với trục Ox thì khi đặt mắt tại O sẽ thấy có bao nhiêu vân sáng dịch chuyển qua trong 1 giây?
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Số vân sáng dịch chuyển qua trong 1 giây?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:24:11 AM Ngày 17 Tháng Mười, 2014
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng [tex]0.5\mu m[/tex], khe S có bề rộng vô cùng hẹp, hai khe [tex]S_{1}[/tex] và [tex]S_{2}[/tex] cách nhau a=0.5mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe [tex]S_{1}S_{2}[/tex] đến màn quan sát E là D=2m. Biết khe S cách mặt phẳng hai khe [tex]S_{1}S_{2}[/tex] một khoảng d=0.8m. Nếu cho nguồn S dao động điều hoà theo quy luật [tex]u=10\cos \left(2\pi t\right)\left(mm\right)[/tex] (t đo bằng giây) theo phương song song với trục Ox thì khi đặt mắt tại O sẽ thấy có bao nhiêu vân sáng dịch chuyển qua trong 1 giây?
Mọi người giải giúp em với ạ.
+ Khoảng vân i=lambda.D/a=2mm
vị trí vâ trung tâm có giá trị x = - (D/d).u. ==> vân trung tâm dao động với biên độ 16mm
t=0 ==> x = -A = -(2/0,8).10 = -16mm
==> từ vân trung tâm đến vị trí x=0 có 8 khoảng vân
==> từ O đến biên dao động của vân trung tâm có 8 vân sáng (không tính vân tại x=0)
==> trong 1/4T có 8 vân sáng di chuyển qua O
==> trong 1T có 32 vân sáng qua vị trí O
==> trong 1s = 1T có 32 vân sáng qua vị trí O