Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Calcifer trong 08:42:25 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21875Tiêu đề: Bài tập về dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Calcifer trong 08:42:25 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2014
Đặt điện áp xoay chiều u=Uo cos(wt) V (Uo không đổi, w thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có RLC mắc nối tiếp. Khi w=w1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là Z1l và Z1c. Khi w=w2 thì trong đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Hệ thức đúng là?
A. w1.Z1l = w2.Z1c
B. w1^2. Z1c = w2^2. Z1l
C. w1.Z1c = w2.Z1l
D. w1^2.Z1l = w1^2. Z1c
Mong thầy cô và các bạn giải đáp giúp em ạ. Em xin cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Calcifer trong 09:05:42 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2014
cả câu này nữa ạ...........
Một đèn điện dây tóc có điện áp định mức 110V và điện trở 121 ôm. Để đèn sáng bình thường khi mắc vào nguồn xoay chiều u=220 căn 2 cos(100pi t) V a cần mắc nối tiếp đèn với
A. cuộn thuần cảm có cảm kháng 121 ôm
B. tụ điện có dung kháng 121 ôm
C. điện trở thuần 121 ôm
D. cả 3 phương án trên đều đúng


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:45:25 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2014
Đặt điện áp xoay chiều u=Uo cos(wt) V (Uo không đổi, w thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch có RLC mắc nối tiếp. Khi w=w1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là Z1l và Z1c. Khi w=w2 thì trong đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Hệ thức đúng là?
A. w1.Z1l = w2.Z1c
B. w1^2. Z1c = w2^2. Z1l
C. w1.Z1c = w2.Z1l
D. w1^2.Z1l = w1^2. Z1c
Mong thầy cô và các bạn giải đáp giúp em ạ. Em xin cảm ơn!
ZL1 và ZC1 ==> ZL1/ZC1=LCw1^2
W2 xảy ra cộng hưởng ==> LCW2^2=1
==> ZL1/ZC1=W1^2/W2^2


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:49:23 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2014
cả câu này nữa ạ...........
Một đèn điện dây tóc có điện áp định mức 110V và điện trở 121 ôm. Để đèn sáng bình thường khi mắc vào nguồn xoay chiều u=220 căn 2 cos(100pi t) V a cần mắc nối tiếp đèn với
A. cuộn thuần cảm có cảm kháng 121 ôm
B. tụ điện có dung kháng 121 ôm
C. điện trở thuần 121 ôm
D. cả 3 phương án trên đều đúng
U=220V
Udm=110 có R1=121 vậy cần mắc nt thêm R2=121