Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Vu Huy Trung trong 11:23:35 PM Ngày 08 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21871Tiêu đề: Bài về Mạch dao động cần mọi người giúp
Gửi bởi: Vu Huy Trung trong 11:23:35 PM Ngày 08 Tháng Mười, 2014
2 mạch dao động điện từ lí tưởng có chu kì dao động riêng lần lượt là T1 và T2, với T2=T1căn2. Ban đầu điện tích trên mỗi tụ đều bằng q0. sau đó mỗi tụ phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Tại thời điểm có i1=i2=I01/căn2 thì tỉ số điện tích q2/q1 bằng:
A. 2       B. căn(2/3)    C. Căn(3/2)     D. 0


Tiêu đề: Trả lời: Bài về Mạch dao động
Gửi bởi: Trần Văn Hậu trong 06:24:33 AM Ngày 09 Tháng Mười, 2014
Dùng công thức độc lập thời gian


Tiêu đề: Trả lời: Bài về Mạch dao động cần mọi người giúp
Gửi bởi: Vu Huy Trung trong 08:02:50 AM Ngày 09 Tháng Mười, 2014
giải chi tiết hơn được không bạn, mình cũng dùng rồi nhưng ko ra kết quả


Tiêu đề: Trả lời: Bài về Mạch dao động (chi tiết hơn)
Gửi bởi: Trần Văn Hậu trong 09:07:48 AM Ngày 09 Tháng Mười, 2014
Giải chi tiết hơn. Zem file đính kèm bên dưới


Tiêu đề: Trả lời: Bài về Mạch dao động cần mọi người giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:50:26 PM Ngày 09 Tháng Mười, 2014
2 mạch dao động điện từ lí tưởng có chu kì dao động riêng lần lượt là T1 và T2, với T2=T1căn2. Ban đầu điện tích trên mỗi tụ đều bằng q0. sau đó mỗi tụ phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Tại thời điểm có i1=i2=I01/căn2 thì tỉ số điện tích q2/q1 bằng:
A. 2       B. căn(2/3)    C. Căn(3/2)     D. 0
có thể lý luận như sau.
cùng Qo mà (T2=can(2)T1 ==> w1=can(2).w2) ==> Io1=can(2).Io2 ==> i1/Io1=1/can(2) và i2/Io2=1
áp dụng CTĐL cho 2 mạch
[tex]\frac{q1^2}{Qo^2}+\frac{i1^2}{Io1^2}=1 ==> \frac{q1^2}{Qo^2}=1-1/2=1/2[/tex]
[tex]\frac{q2^2}{Qo^2}+\frac{i2^2}{Io2^2}=1 ==> \frac{q2^2}{Qo^2}=0[/tex]
==> q2/q1=0