Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: haile trong 10:11:00 PM Ngày 07 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21867Tiêu đề: Tốc độ vật trong dao động tắt dần
Gửi bởi: haile trong 10:11:00 PM Ngày 07 Tháng Mười, 2014
Một con lắc lò xo có k=100N/m, m=0,4kg, dao động trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát
[tex]\mu =0,1[/tex]. Ban đầu đưa vật ra khỏi vtcb O đến vị trí lò xo bị biến dạng 10cm rồi thả nhẹ. Cho g=10m/s2. Tốc độ của vật khi qua O lần 5 là?Giải giúp em với ạ.