Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 12:06:16 PM Ngày 07 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21864Tiêu đề: Công suất lớn nhất của loa?
Gửi bởi: hellohi trong 12:06:16 PM Ngày 07 Tháng Mười, 2014
Một người định đầu tư một phòng hát karaoke có diện tích khoảng [tex]20m^2[/tex], cao [tex]4m[/tex] (với điều kiện hai lần chiều rộng [tex]BC[/tex] và chiều dài [tex]AB[/tex] chênh nhau không quá [tex]2m[/tex] để phòng trông cân đối với dàn âm gồm bốn loa như nhau có công suất lớn, hai cái đặt ở góc [tex]A[/tex], [tex]B[/tex] của phòng, hai cái treo trên góc trần A', B'. Đồng thời còn có một màn hình lớn full HD được gắn trên tường ABB'A' để người hát ngồi tại trung điểm [tex]M[/tex] của [tex]CD[/tex] có được cảm giác sống động nhất. Bỏ qua kích thước của người và loa, coi rằng loa phát âm đẳng hướng và tường hấp thụ âm tốt. Hỏi có thể thiết kế phòng để người hát chịu được loa có công suất lớn nhất là bao nhiêu
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Công suất lớn nhất của loa?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:47:52 PM Ngày 07 Tháng Mười, 2014
Một người định đầu tư một phòng hát karaoke có diện tích khoảng [tex]20m^2[/tex], cao [tex]4m[/tex] (với điều kiện hai lần chiều rộng [tex]BC[/tex] và chiều dài [tex]AB[/tex] chênh nhau không quá [tex]2m[/tex] để phòng trông cân đối với dàn âm gồm bốn loa như nhau có công suất lớn, hai cái đặt ở góc [tex]A[/tex], [tex]B[/tex] của phòng, hai cái treo trên góc trần A', B'. Đồng thời còn có một màn hình lớn full HD được gắn trên tường ABB'A' để người hát ngồi tại trung điểm [tex]M[/tex] của [tex]CD[/tex] có được cảm giác sống động nhất. Bỏ qua kích thước của người và loa, coi rằng loa phát âm đẳng hướng và tường hấp thụ âm tốt. Hỏi có thể thiết kế phòng để người hát chịu được loa có công suất lớn nhất là bao nhiêu
Mọi người giải giúp em với ạ.
HD em làm theo hướng này xem có ra không
gọi x rong , y là dài ==> xy=20 và y-x<=2
gọi CS nguồn là P, ngưỡng đau mà người có thể chịu được là 130db ==> [tex]Imax=10W/m^2[/tex]
CƯỜNG ĐỘ ÂM ĐẾN TAI NGƯỜI mà người còn chịu được
==> [tex]10 = \frac{2P}{4\pi}.(\frac{1}{AM^2}+\frac{1}{MA'^2})[/tex]
==> [tex]10 = \frac{2P}{4\pi}.(\frac{1}{x^2+y^2/4}+\frac{1}{x^2+y^2/4+16}[/tex]
Đặt X = x^2+y^2/4 > = xy ==> X>=20
==> [tex]10 = \frac{P}{2\pi}(\frac{1}{X}+\frac{1}{X+16})[/tex]
==> [tex]P = \frac{20\pi(X^2+16X)}{2X+16}[/tex]
em k/s xem ra?


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Công suất lớn nhất của loa?
Gửi bởi: hellohi trong 06:20:21 PM Ngày 07 Tháng Mười, 2014
Một người định đầu tư một phòng hát karaoke có diện tích khoảng [tex]20m^2[/tex], cao [tex]4m[/tex] (với điều kiện hai lần chiều rộng [tex]BC[/tex] và chiều dài [tex]AB[/tex] chênh nhau không quá [tex]2m[/tex] để phòng trông cân đối với dàn âm gồm bốn loa như nhau có công suất lớn, hai cái đặt ở góc [tex]A[/tex], [tex]B[/tex] của phòng, hai cái treo trên góc trần A', B'. Đồng thời còn có một màn hình lớn full HD được gắn trên tường ABB'A' để người hát ngồi tại trung điểm [tex]M[/tex] của [tex]CD[/tex] có được cảm giác sống động nhất. Bỏ qua kích thước của người và loa, coi rằng loa phát âm đẳng hướng và tường hấp thụ âm tốt. Hỏi có thể thiết kế phòng để người hát chịu được loa có công suất lớn nhất là bao nhiêu
Mọi người giải giúp em với ạ.
HD em làm theo hướng này xem có ra không
gọi x rong , y là dài ==> xy=20 và y-x<=2
gọi CS nguồn là P, ngưỡng đau mà người có thể chịu được là 130db ==> [tex]Imax=10W/m^2[/tex]
CƯỜNG ĐỘ ÂM ĐẾN TAI NGƯỜI mà người còn chịu được
==> [tex]10 = \frac{2P}{4\pi}.(\frac{1}{AM^2}+\frac{1}{MA'^2})[/tex]
==> [tex]10 = \frac{2P}{4\pi}.(\frac{1}{x^2+y^2/4}+\frac{1}{x^2+y^2/4+16}[/tex]
Đặt X = x^2+y^2/4 > = xy ==> X>=20
==> [tex]10 = \frac{P}{2\pi}(\frac{1}{X}+\frac{1}{X+16})[/tex]
==> [tex]P = \frac{20\pi(X^2+16X)}{2X+16}[/tex]
em k/s xem ra?

Thầy ơi, em nghĩ chỗ y-x<=2 phải sửa lại phải là y-2x<=2 thì mới đúng ạ.