Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 12:19:44 AM Ngày 06 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21860Tiêu đề: Công suất mạch là?
Gửi bởi: hellohi trong 12:19:44 AM Ngày 06 Tháng Mười, 2014
Đặt một điện áp xoay chiều [tex]u=U_0\cos    \left(\omega t+\varphi\right)[/tex] vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm [tex]L[/tex] thay đổi được. Thay đổi [tex]L[/tex] thì thấy điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại bằng [tex]U_0\sqrt{2}[/tex]. Đồng thời trong quá trình thay đổi có hai giá trị của [tex]L[/tex] cho điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây như nhau mà công suất tiêu thụ của mạch trong hai trường hợp này tương ứng là [tex]P[/tex] và [tex]4P[/tex]. Hỏi công suất tiêu thụ cực đại của mạch là bao nhiêu?
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Công suất mạch là?
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:40:55 AM Ngày 06 Tháng Mười, 2014
Đặt một điện áp xoay chiều [tex]u=U_0\cos    \left(\omega t+\varphi\right)[/tex] vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm [tex]L[/tex] thay đổi được. Thay đổi [tex]L[/tex] thì thấy điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại bằng [tex]U_0\sqrt{2}[/tex]. Đồng thời trong quá trình thay đổi có hai giá trị của [tex]L[/tex] cho điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây như nhau mà công suất tiêu thụ của mạch trong hai trường hợp này tương ứng là [tex]P[/tex] và [tex]4P[/tex]. Hỏi công suất tiêu thụ cực đại của mạch là bao nhiêu?
Mọi người giải giúp em với ạ.

Chưa có lời giải ngắn !  Em xem tạm hướng dẫn