Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: LungThịLinh trong 10:13:20 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21858Tiêu đề: Tính số điểm cực đại 2 nguồn
Gửi bởi: LungThịLinh trong 10:13:20 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2014
Mọi người giúp em câu này ạ :
Hai nguồn A B giống nhau, cách nhau 8 cm, f = 10Hz, v=20cm/s. Hai điểm M N trên mặt nước sao cho AB là trung trực của MN. Biết trung điểm H của MN cách A một đoạn AH=6cm và MA=10cm. Số điểm cực đại trên MN là.
Em xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Tính số điểm cực đại 2 nguồn
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:34:12 PM Ngày 06 Tháng Mười, 2014
Mọi người giúp em câu này ạ :
Hai nguồn A B giống nhau, cách nhau 8 cm, f = 10Hz, v=20cm/s. Hai điểm M N trên mặt nước sao cho AB là trung trực của MN. Biết trung điểm H của MN cách A một đoạn AH=6cm và MA=10cm. Số điểm cực đại trên MN là.
Em xin cảm ơn
HA=6cm,MA=10cm ==> HM ==> MB
do M,N đối xứng ==> ta chỉ tần tính số CĐ trên HM rồi sau đó x 2
SCD trên HM: [tex]HA-HB < k.\lambda < MA-MB[/tex] đếm k nguyên ==> số CĐ trên MN