Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: boyvodanh97 trong 07:21:31 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21856Tiêu đề: con lắc đơn
Gửi bởi: boyvodanh97 trong 07:21:31 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2014
thầy và các bạn gải hộ em bài này
Một con lắc dơn dao động với chu kỳ 2 (s) ở nhiệt độ 25độ C, dây treo làm bằng kim loại có hệ số nở dài 2.10–5 K–1. Khi nhiệt độ tăng lên đến 45 độ C thì nó dao động nhanh hay chậm với chu kỳ là bao nhiêu?
 


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn
Gửi bởi: mkdluffy trong 08:27:11 PM Ngày 05 Tháng Mười, 2014
Khi nhiệt độ thay đổi ta co denta T/T1= 1/2.hệ số nở dài. (t2-t1) >0
suy ra chu kỳ tăng dao động chậm
 T2=T+denta T
không biết có đúng không mcd-)